W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w 2019 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło wzór nowego, jednolitego dla wszystkich samorządów, formularza deklaracji dla podatku od nieruchomości. Dotychczas kompetencje do ustalenia wzoru formularza posiadały rady gmin / miast, co powodowało duże rozbieżności w danych, które były wykazywane przez podatników w składanych deklaracjach. Problem ten powinien zniknąć dla wszystkich podatników już w 2020 r.

Czym różnić będzie się jednolita deklaracja od obowiązujących poprzednio?

Przede wszystkim, niezbędne będzie wskazanie w niej odrębnie każdego przedmiotu opodatkowania, a zatem każdej działki gruntu, poszczególnych budowli i każdego budynku – dotychczas zazwyczaj podatnicy podawali jedynie zbiorcze wartości podstaw opodatkowania.

Od nowego roku, bezpośrednio po złożeniu przez podatników deklaracji ze szczegółowymi informacjami, organy podatkowe po raz pierwszy będą miały możliwość szczegółowego przeanalizowania, co podatnicy wykazują dla potrzeb opodatkowania i czy działanie takie jest prawidłowe. Łatwiej będzie zatem sprawdzić, czy rozliczenia podatników są poprawne i zgodne z obecną interpretacją przepisów.

Warto przy tym pamiętać, że z uwagi na nieprecyzyjność regulacji dotyczących podatku od nieruchomości, w praktyce co podlega opodatkowaniu i jak powinno być deklarowane (np. jako budynek czy budowla) w wielu przypadkach kształtuje na bieżąco orzecznictwo sądów administracyjnych, a niejednokrotnie również wyroki Trybunału Konstytucyjnego.

W związku z powyższym, konieczność sporządzenia listy poszczególnych przedmiotów opodatkowania może być doskonałą okazją do zweryfikowania, które środki trwałe powinny zostać wykazane dla potrzeb podatku w świetle obecnej interpretacji przepisów i czy w związku z tym w poprzednich latach podatnicy nie nadpłacali podatku.

Termin złożenia deklaracji to 31 stycznia 2020 r.