Dziś na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się drugi projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. O wcześniejszym projekcie pisaliśmy na naszym blogu: Projekt zmian w CIT na 2018, czyli krótka instrukcja jak podnieść podatki nie podnosząc stawki Nowelizacja dotyczy również podatników PIT W stosunku do pierwszej wersji nowelizacji (z 6 lipca 2017 r.) w zakresie PIT wprowadzono następujące zmiany:
  • podniesienie kwoty wolnej od PIT do maksymalnie 8 000 PLN, w zależności od wysokości podstawy opodatkowania;
  • podniesienie lub całkowite zniesienie limitów zwolnień z podatku dochodowego obowiązujących w odniesieniu od określonych rodzajów przychodów: np. zapomogi z ZFŚS (do PLN 1 000), inne świadczenia socjalne (z określonych źródeł – bez limitu, pozostałe – do PLN 6 000), świadczenia emerytów i rencistów od byłego zakładu pracy (bez limitu), wygrane w konkursach, grach i w związku ze sprzedażą premiową (do PLN 2 000), świadczenia studentów od uczelni (bez limitu), zamiana praw i rzeczy (do PLN 6 000);
  • podniesienie z 3 500 PLN do 10 000 PLN progu amortyzacji podatkowej (pierwsza wersja projektu nowelizacji: do 5 000 PLN);
  • wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym przy ocenianiu, czy dana spółka CFC prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą należy brać pod uwagę stosunek przychodów z tej działalności do przychodów tej spółki CFC ogółem;
  • wprowadzenie ryczałtowej stawki 12,5% względem przychodów z najmu „prywatnego” przekraczających rocznie kwotę PLN 100 000 (na gruncie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych);
  • uniemożliwienie / utrata prawa do opodatkowania ryczałtem w sytuacji, gdy podatnik uzyskał z działalności gospodarczej przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów lub usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które wykonywał w roku podatkowym lub poprzednim w ramach stosunku pracy;
  • wprowadzenie możliwości składania oświadczeń o wyborze danej metody opodatkowania (liniowe 19%, opodatkowanie ryczałtem, opodatkowanie przychodów przez jednego z małżonków, opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej) i zawiadomień o rezygnacji z danej metody opodatkowania za pomocą nowego urzędowego wzoru.
O dalszych losach nowelizacji będziemy Państwa informować w kolejnych wpisach.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.