Od 1 kwietnia 2020 r. podatnicy VAT klasyfikowani jako duzi przedsiębiorcy mieli być zobowiązani do składania nowej struktury JPK połączonego z deklaracją. W ramach specustawy związanej z koronawirusem dokonano odroczenia wejścia w życie nowej struktury.  Obejmie więc ona wszystkich podatników dopiero od 1 lipca 2020 r.

Jednocześnie w projekcie rozporządzenia, który pojawił się na stronach RCL 26 marca br. przewidziano przepis przejściowy, zgodnie z którym do końca 2020 r. w nowym JPK nie wykazuje się podstawy opodatkowania i kwoty VAT należnego z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone (art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT), o ile wartość tej sprzedaży będzie ujęta w ewidencji sprzedaży z kasy fiskalnej. Zgodnie z tym projektem do końca 2020 r. nie wykazuje się też dla takich faktur uproszczonych innych danych, o których mowa w par. 10 ust. 2 pkt 1 i ust. 3-4 rozporządzenia o nowym JPK.