Na stronie internetowej RCL został wczoraj opublikowany uzupełniony projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Projektodawcy we wspomnianym dokumencie dopracowali także przepisy dotyczące daniny solidarnościowej.

Jak już informowaliśmy wcześniej na naszym blogu 4% danina solidarnościowa ma być płacona przez osobę fizyczną, jeżeli jej skumulowany dochód z określonych źródeł przychodów przekroczy 1 mln zł. Zmieniony projekt ustawy o SFWON z 17 września 2018 r. zakłada:

  • rozszerzenie kategorii dochodów stanowiących podstawę opodatkowania daniną solidarnościową o dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC), ale pomniejszone o kwoty dywidendy i dochodu z odpłatnego zbycia udziałów w CFC, uwzględnione uprzednio w podstawie opodatkowania podatnika. Ta zmiana ma zapobiec przerzucaniu dochodów do spółek zagranicznych celem uniknięcia zapłaty daniny solidarnościowej;
  • z drugiej strony w limicie nie będą uwzględniane dochody uzyskane za granica, zwolnione z podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (o których mowa w art. 27 ust. 8 ustawy o PIT). W pierwotnej wersji wchodziły do limitu co mogłoby powodować ich faktyczne opodatkowanie pomimo, że na podstawie umowy były zwolnione.

Wczoraj projekt był uwzględniony w porządku obrad Rady Ministrów. Będziemy Państwa informować o dalszym przebiegu procesu legislacyjnego.