12 marca 2024 r. Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował odpowiedź Ministerstwa Finansów na swoje zapytanie dotyczące statusu prac nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nowelizacja jest odpowiedzią na ubiegłoroczne wyroki Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował konstytucyjność definicji budowli (wyrok SK 14/21) oraz sposób wykładni przepisów dotyczących opodatkowania wyodrębnionych garaży w budynkach mieszkalnych (wyrok SK 39/19).

Co planuje Ministerstwo Finansów?

W piśmie z 6 marca 2024 r. wiceminister finansów Jarosław Nenneman nie zawarł wielu konkretów, niemniej można w nim znaleźć kilka ciekawych informacji. Między innymi wskazano w nim, że prace nad nowelizacją mają na celu:

  • wdrożenie obu wyroków Trybunału Konstytucyjnego;
  • zachowanie maksymalnej neutralności proponowanych zmian dla podatników i samorządów w zakresie definicji budowli;
  • usunięcie części wątpliwości pojawiających się w orzecznictwie sądów administracyjnych – nowelizacja może zatem objąć również kwestie inne niż definicja budowli czy opodatkowanie garaży;

Ministerstwo rozważa też opracowanie zamkniętego katalogu budowli w formie załącznika do ustawy.

Co również istotne, w odpowiedzi MF podkreślono także, że na nie planuje się na chwilę obecną systemowych zmian w podatku od nieruchomości.

Kiedy projekt nowelizacji?

Pismo Ministerstwa nie precyzuje terminu publikacji projektu nowych przepisów. Należy mieć nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej by samorządy i podatnicy mogli ocenić poszczególne propozycje MF, a także to jak projekt może wpłynąć na ich sytuację finansową.


Zobacz film: Budowla w podatku od nieruchomości

W filmie zostaje poruszony temat najbardziej dyskusyjnego obiektu opodatkowania, który podatnicy podatku od nieruchomości są zobowiązani do uwzględnienia w swoich deklaracjach — mowa tutaj o budowlach. Zapraszamy do obejrzenia filmu.