Kilkanaście dni temu Ministerstwo Finansów rozpoczęło prekonsultacje podatkowe dotyczące zmian w Ordynacji podatkowej[1]. Pomimo braku publikacji projektu na stronach Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Finansów zakładało, że takie „prekonsultacje” miały potrwać do 31 sierpnia 2023 r.

Niecałe dwa tygodnie później nastąpiła zmiana podejścia. Wczoraj na Twitterze Ministerstwo Finansów ogłosiło, że projekt zmian w Ordynacji podatkowej nie został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu i taki projekt nie będzie procedowany[2]. Konsultacje cały czas jednak nie zostały odwołane.

Przypomnieć należy, że projekt ten zawierał propozycje zmian, dotyczących aż 52 różnych obszarów – w tym takie mające niewątpliwie pozytywny charakter (np. możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności czy też możliwość przesłuchań „na odległość”), ale i takie, które należałoby ocenić skrajnie negatywnie – w tym:

  • naruszające gwarancje przedawnienia i rozszerzające przesłanki pozwalające na zawieszenie biegu terminu przedawnienia podatkowego (zgodnie z projektem bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego miał się nie rozpoczynać a rozpoczęty miał ulegać zawieszeniu, z dniem wszczęcia kontroli celno-skarbowej),
  • wprowadzające czasowe ograniczenie obowiązywania interpretacji podatkowych (do 5 lat),
  • dopuszczające dokonanie wymiaru zobowiązania podatkowego spółki kapitałowej wykreślonej z rejestru w trakcie postępowania podatkowego w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu.

Szczególnie te ostatnie wzbudziły bardzo duże poruszenie wśród podatników – dlatego też chaos komunikacyjny obecnie prezentowany na pewno nie sprzyja budowaniu zaufania do państwa i prawa.

Należy pamiętać, że nowelizacja systemowej ustawy podatkowej powinna być w pełni przemyślana oraz powinna zawierać rozwiązania problemów, z którymi obecnie mierzą się podatnicy oraz organy podatkowe – tak więc niezależnie od oceny niektórych pomysłów MF, sam pomysł prekonsultacji należy ocenić pozytywnie.

Czy Ministerstwo Finansów powróci jeszcze do prac nad nowelizacją Ordynacji podatkowej? Na odpowiedź na te pytania przyjdzie jeszcze poczekać – a CRIDO na pewno będzie trzymało rękę na pulsie.

[1] https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-zmian-w-ordynacji-podatkowej-w-prekonsultacjach

[2] https://twitter.com/MF_GOV_PL/status/1676198205556391936?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1676198205556391936%7Ctwgr%5E3143217274625f512e6563c9b973819186f11a4f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2FKuSYLsWkA%2F