Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację dotyczącą zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych wykorzystywanych przez zakłady energochłonne oraz podmioty, które wdrożyły u siebie tzw. systemy prośrodowiskowe.

Dotychczas obowiązywały dwa niezależne od siebie zwolnienia wyrobów węglowych:

  • wykorzystywanych przez zakłady energochłonne, czyli podmioty, u których udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział (art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy akcyzowej),
  • wykorzystywanych przez podmioty, które wdrożyły u siebie tzw. systemy prośrodowiskowe -EMAS, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011 czy EU ETS (art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy akcyzowej).

Wskazany zakres zwolnień, w ocenie Komisji Europejskiej, okazał się być zbyt szeroki w stosunku do tego, na co zezwala art. 17 ust. 2 i 4 Dyrektywy 2003/96/WE. Komisja zobowiązała w tym zakresie Rzeczpospolita Polską do wprowadzenia koniecznych zmian.

Nowelizacja zakłada scalenie obecnych dwóch zwolnień w jedno. Tym samym, po wejściu w życie zmian zwolnione będą te czynności opodatkowane, których przedmiotem są wyroby węglowe wykorzystywane przez zakłady energochłonne, które wdrożą systemy prowadzące do osiągnięcia celów ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej. W praktyce oznacza to, że podmioty będące obecnie zakładami energochłonnymi, aby dalej móc korzystać ze zwolnienia, będą musiały wprowadzić systemy środowiskowe, natomiast te, które już takie systemy mają wprowadzone - będą musiały uzyskać status zakładu energochłonnego.

Proponowana zmiana wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2017 r.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.