Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym pracowników delegowanych reguluje Rozporządzenie 883/ 2004. Określa ono, którego kraju ustawodawstwo ma być stosowane w zakresie ubezpieczenia osób świadczących pracę lub prowadzących działalność gospodarczą przemieszczających się w ramach UE. Standardowo pracownik podlega ubezpieczeniu w kraju, w którym wykonuje pracę. W przypadku pracowników delegowanych lub pracujących w kilku krajach ta ogólna zasada jest modyfikowana poprzez art. 12 i 13 Rozporządzenia.

Obecnie w Parlamencie Europejskim trwają prace nad zmianami w Rozporządzeniu. Prace nie są jeszcze zakończone, a szczegółowe zmiany nadal są przedmiotem uzgodnień. Proponowane zmiany mogą wskazywać na zaostrzenie polityki przemieszczania się pracowników w ramach EU, co poniekąd obserwujemy we wchodzących niedługo w życie zmianach, dotyczących delegowania pracowników.

Z istotnych zmian, by pracownik delegowany nadal podlegał ubezpieczeniu w kraju pochodzenia okres podstawowy delegowania nie powinien przekroczyć 18 miesięcy (obecnie 24 miesiące). Ponadto pracownik przed oddelegowaniem będzie musiał podlegać ubezpieczeniom w kraju pochodzenie przez co najmniej 3 miesiące. Co więcej wniosek o podleganie ubezpieczeniu w kraju pochodzenia będzie musiał zostać złożony przed rozpoczęciem delegowania (obecnie brak takiej konieczności).

Zmienią się również zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym dla osób pracujących w więcej niż jednym kraju UE. Jeśli osoba wykonuje znaczną część pracy w kraju zamieszkania pozostanie w systemie tego kraju (podobnie jak do tej pory). Jeśli osoba nie będzie wykonywała znaczącej części pracy w kraju zamieszkania będzie podlegać ubezpieczeniu w kraju, w którym wykonuje znaczącą część pracy. Jeżeli osoba będzie wykonywała identyczną część pracy w kraju zamieszkania i innym kraju UE będzie podlegać ubezpieczeniu w kraju zamieszkania. Zasadniczo nie będzie tu już miało znaczenia ilu pracodawców ma pracownik oraz gdzie oni się znajdują.

Konsekwentnie pewnie zmiany zostaną również wprowadzone do tzw. Rozporządzenia wykonawczego (987/2009) do Rozporządzenia 883/2004. I tak przykładowo znaczącą część pracy ma się ustalać poprzez porównanie średniej tygodniowej liczby godzin pracy w poszczególnych krajach UE.

Co ciekawe, w przepisach ma się pojawić definicja podróży służbowej, która będzie rozumiana jako tymczasowe wykonywanie przez pracownika na rzecz pracodawcy pracy nie będące wykonywaniem usług lub dostarczaniem towarów polegające między innymi na spotkaniach biznesowych, uczestnictwie w szkoleniach / seminariach, negocjacji umów z kontrahentami czy przeprowadzaniu kontroli.

Warto podkreślić, że są to na razie propozycje zmian do Rozporządzeń, a ich ostateczny kształt będzie uzależniony od dalszych prac i uzgodnień pomiędzy poszczególnymi organami UE.

Te oraz inne zagadnienia poruszymy podczas naszego webinarium, które odbędzie się 24 czerwca o godzinie 11.00, na które serdecznie zapraszamy.