Grudzień to w podatkach dobry moment, żeby zweryfikować stopień przygotowania zarówno do rozliczenia roku, jak również do zmian przepisów wchodzących w życie od 2020 r. Chociaż w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jesień 2019 r. może wyglądać na legislacyjnie „łaskawą”, to jednak zmiany wprowadzone w ostatnim czasie dają o sobie znać mnogością interpretacji przepisów. Piętrzą się pytania i dyskusje w zakresie alokacji przychodów i kosztów do odpowiednich koszyków kapitałowych, o to jakiego rodzaju płatności i w jakim zakresie objęte są limitami, co do zaliczenia do KUP, a także jakie będą praktyczne skutki nowych przepisów o zatorach płatniczych. Dodatkowo, tuż za rogiem, bo od stycznia 2020 r. czeka na podatników „odwieszenie odroczenia” obowiązywania nowego reżimu w zakresie podatku u źródła. I choć Ministerstwo Finansów wskazało, że nad nowelizacją pracuje, to jednak jest już początek grudnia i póki co nic się w tej sprawie nie wydarzyło.

Nie mniej „ciekawie” wygląda perspektywa VAT-owska – od listopada wszedł w życie obowiązkowy split payment, a już niebawem podatnicy, pod groźbą sankcji, będą mierzyć się z weryfikacją kontrahentów w ramach tzw. białej listy. Sporo wyzwań podatnikom realizującym transakcje wewnątrzunijne przynieść może tzw. pakiet quick fixes, ale również w obszar krajowych rozliczeń wymaga uwagi – od kwietnia 2020 r. wchodzi bowiem w życie nowa matryca stawek VAT. Nie należy też zapominać, że „stare hity” nie zawsze śpiewa się najłatwiej – prewspółczynnik i współczynnik czy wpływ korekt rozliczeń na VAT, to również tematy, w których warto regularnie odświeżać wiedzę.

Na tą całą falę zmian przepisów i nowych obszarów ryzyk mało przyjemnie wpływa (i) brak możliwości uzyskania interpretacji podatkowej w niektórych wysoce problematycznych obszarach połączony z częsta tendencją organów podatkowych do po prostu odmowy ich wydania (ii) raportowanie elektroniczne ułatwiające wychwytywanie błędnych rozliczeń (iii) wyśrubowane oczekiwania organów kontroli w zakresie tzw. należytej staranności podatnika czy wreszcie (iv) coraz bardziej skoordynowane i transgraniczne kontrole rozliczeń podatkowych.

Niewątpliwie więc coraz większym wyzwaniem po stronie podatników będzie nadążenie za ilością zmian i ich interpretacją, bycie gotowym na cyfryzację administracji skarbowej i wynikającą z niej coraz większą wiedzę organów podatkowych, tak by mieć odpowiedzi zanim pojawią się pytania. To z kolei będzie wymagać bieżącej identyfikacji i kontroli nad procesami, które wpływają lub mogą wpłynąć na obowiązki podatkowe w ramach organizacji i odpowiedzialność zarządzających nimi osób.

Żeby nieco ułatwić przygotowanie do tych nowych wyzwań, w grudniu będziemy cyklicznie przybliżać Państwu te najbardziej istotne zmiany ostatniego okresu oraz te, które od nowego roku staną się częścią bieżących rozliczeń a także kwestie, na które warto będzie zwrócić uwagę z perspektywy kontroli podatkowych.