Prezydent Podpisał ustawę o ochronie sygnalistów! Ustawa ta ma na celu zapewnienie skutecznej ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa, niezależnie od formy zatrudnienia. Firmy zatrudniające powyżej 50 osób mają teraz trzy miesiące (od dnia opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw) na stworzenie odpowiednich procedur i przygotowanie kanału zgłoszeń.

Kluczowe cechy ustawy

Ustawa przewiduje możliwość zgłaszania naruszeń prawa poprzez trzy główne kanały: wewnętrzne, zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne. Wewnętrzne kanały są stworzone z myślą o zgłoszeniach w ramach organizacji, co pozwala na szybką reakcję i rozwiązanie problemu w strukturach firmy. Zewnętrzne kanały umożliwiają zgłaszanie naruszeń do odpowiednich organów państwowych, a ujawnienie publiczne stanowi ostateczność, gdy inne metody zawodzą lub istnieje bezpośrednie zagrożenie.

Rola Rzecznika Praw Obywatelskich

Istotnym elementem nowej ustawy jest powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich jako instytucji odpowiedzialnej za wsparcie sygnalistów. Rzecznik będzie nie tylko pomagał w procesie zgłaszania naruszeń, ale również monitorował przestrzeganie przepisów i dbał o ochronę praw sygnalistów.

Jak możemy pomóc?

Jako CRIDO oferujemy narzędzie do zgłaszania naruszeń Sygnalizuj24h, jesteśmy również gotowi wesprzeć Państwa w dostosowaniu się do nowych wymogów prawnych od strony proceduralnej. Nasze narzędzie są zaprojektowane tak, aby zapewnić pełną zgodność z ustawą, umożliwiając bezpieczne zarówno imienne, jak i anonimowe zgłaszanie naruszeń. Dzięki naszemu oprogramowaniu Państwa organizacja będzie mogła skutecznie zarządzać procesem zgłoszeń, jednocześnie chroniąc osoby zgłaszające.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić, jak możemy wspomóc Państwa firmę w implementacji nowych przepisów i zapewnieniu najwyższych standardów ochrony sygnalistów. Więcej informacji w zakresie Sygnalizuj24h znajdą Państwo pod tutaj: https://crido.pl/sygnalisci/


Zobacz film: Sygnaliści. Kiedy przepisy wejdą w życie, bądźmy gotowi.

Wdrożenie przepisów o ochronie sygnalistów to obecnie gorący temat. Należy pamiętać, że wiąże się ono z koniecznością podjęcia licznych działań przez pracodawców.