29 lipca 2019 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT wprowadzającej w szczególności przepisy dotyczące JPK_VAT. W tym samym dniu opublikowany został projekt rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów definiującego zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji VAT (dalej: Rozporządzenie). W ślad za tym, dnia 7 sierpnia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało schemy JPK_V7K i JPK_V7M, dla podatników rozliczających się kwartalnie i miesięcznie. Wraz z opublikowaniem schem rozpoczęły się także konsultacje podatkowe, których końcowy termin wyznaczono na 16 sierpnia 2019 r.

Jak wspominaliśmy w poprzednich wpisach nowelizacja ustawy zakłada połączenie części ewidencyjnej z deklaracją VAT-7/VAT-7K. Oznacza to, że podatnicy równocześnie będą raportowali ewidencję VAT (JPK_VAT) i deklarację VAT-7/VAT-7K.

Zmiany w poszczególnych polach

Opublikowane schemy różnią się od tych, które resort finansów pierwotnie zaproponował z końcem ubiegłego roku. Podatnicy nie będą obowiązani m. in. do wypełnienia pola TerminPlatnosci, ale za to będą musieli podawać bardziej szczegółowe dane w polach takich jak: KodTypuDokumentu (dotyczący tylko części sprzedażowej) czy też KodGrupyTowarej.

Szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na zakres kodów w polu KodGrupyTowarowej, gdzie podatnicy będą zobowiązani dokonać wyboru kodu grupy towarowej/usługowej. Wymienione w Rozporządzeniu i schemie kody nie odnoszą się bowiem w żaden sposób do obowiązujących klasyfikacji towarów i usług, wykorzystywanych przez podatników VAT. Przedsiębiorcy otrzymali niewielką ilość kodów (30), co może prowadzić do „sztucznego” przypisywania kodów towarów/usług, celem zaraportowania pliku JPK.

Określone przez ustawodawcę kody grup towarów/usług są niezwykle „delikatnym” zagadnieniem z perspektywy sankcji jakie mogą czekać podatnika za błędy popełnione przy wyborze prawidłowego kodu. W przypadku wykrytego błędu, naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji może nałożyć na podatnika karę w wysokości 500 zł.

W wyniku konsultacji podatkowych ostateczny kształt struktury JPK_VAT oraz treść Rozporządzenia wykonawczego może ulec zmianie. Z perspektywy podatników, istotnym jest by ostateczne wersje plików i Rozporządzenia zostały udostępnione jak najszybciej, tak by zdążyli z dostosowaniem swoich systemów finansowo-księgowych do nowych regulacji. A czasu wcale nie jest tak dużo, bo zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT nowe struktury JPK_VAT zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. tzw. dużych podatników i od 1 lipca 2020 r. pozostałych.