Po rozpatrzeniu i uwzględnieniu przez Ministerstwo Finansów wybranych uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych, na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowej Ordynacji podatkowej z dnia 21 grudnia 2018 r.[1] – jest to kolejna wersja aktu stanowiącego fundament systemu podatkowego, który – przynajmniej zgodnie z zapowiedziami - ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Ministerstwo Finansów deklaruje, że uwzględniło wiele zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców (o skierowaniu omawianego projektu do konsultacji informowaliśmy w poprzednim wpisie[2]). Projekt zawiera również szereg zmian dostosowujących przepisy projektowanego aktu do ostatnich zmian jakie zostały wprowadzone do obecnie obowiązującej Ordynacji, w tym m.in. dot. obowiązku raportowania o schematach podatkowych.

Niestety analiza przedstawionego projektu w zakresie regulacji, które mogą w największym stopniu wpłynąć na stosowanie prawa podatkowego w biznesie a także tych, które podlegały najdalej idącym modyfikacjom w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów tj. przedawnienia i nadpłaty podatku prowadzi do wniosku, że Ministerstwo pozostało obojętne w tym zakresie na uwagi przedsiębiorców.

Tym samym wedle proponowanych regulacji w skrajnych przypadkach zobowiązania podatkowe będą przedawniać się dopiero z upływem 25 lat od dnia powstania zobowiązania, natomiast organy podatkowe będą mogły odmówić zwrotu nadpłaty podatku jeśli udowodnią, że w wyniku zwrotu nastąpi bezpodstawne wzbogacenie podatnika.

Niezależnie od powyższego, pośród najistotniejszych zmian jakie zostały wprowadzone przez Ministerstwo do zmienionego projektu nowej Ordynacji podatkowej można wyróżnić modyfikacje w zakresie regulacji dotyczących:

  • umowy o współdziałanie zawieranej przez podatników z szefem Krajowej Administracji Skarbowej;
  • indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego; oraz
  • katalogu zasad ogólnych prawa podatkowego.
Zachęcamy do uważnego śledzenia naszego bloga, w którym w najbliższym czasie pojawią się wpisy dot. poszczególnych regulacji wraz z ich omówieniem i oceną skutków dla biznesu wprowadzenia ich w życie.

 


[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314054/12523386/12523387/dokument374138.pdf

[2] Podatki w biznesie: Projekt nowej Ordynacji podatkowej skierowany do konsultacji publicznych