Z uwagi na panującą sytuację związaną z koronawirusem, w ramach specustawy przewidziano przepisy odraczające zastosowanie podatku od sprzedaży detalicznej o kolejne miesiące oraz odraczające wejście w życie nowej matrycy stawek VAT.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, jego zastosowanie było zawieszone do dnia 30 czerwca 2020 r. W ramach specustawy, w związku z problemami jakie mogą dotknąć branżę handlową w związku z koronawirusem, zdecydowano się na odroczenie tego podatku. Ma on mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

Jednocześnie zdecydowano się na odroczenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT do 1 lipca 2020 r. i odpowiednie przedłużenie stosowania niektórych przepisów ustawy o VAT do 30 czerwca 2020 r. W ramach nowelizacji przewidziano więc m.in. odpowiednie przedłużenie związania organów podatkowych WIS wydanymi przed dniem 1 lipca 2020 r. Będą one wiązały organy podatkowe wobec podatnika, dla którego zostały wydane w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub WNT dokonanych po dniu 30 czerwca 2020 r. oraz usługi, która została wykonana po tym dniu. Podobna regulacja dotyczy WIS opublikowanych przed 30 czerwca 2020 r. w BIP, do których zastosują się podatnicy.

Warto doczytać: