9 listopada 2018 r. opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający między innymi nową matrycę stawek VAT, którą przybliżamy w najnowszym raporcie przygotowanym przez zespół Crido ds. stawek VAT.

Biorąc pod uwagę, że:

  • nowa matryca stawek VAT zakłada wprowadzenie rewolucyjnych, systemowych zmian w sposobie określania prawidłowej stawki VAT w szczególności poprzez:
    • zastąpienie PKWiU 2008 przez Nomenklaturę Scaloną w zakresie towarów,
    • wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej,
  • projekt istotnie modyfikuje zakres towarów objętych preferencyjnymi stawkami VAT,
  • kwestia wyboru właściwej stawki VAT – poza konsekwencjami podatkowymi – może mieć dla podatników istotne znaczenie biznesowe,
  • właściwa ocena wpływu nowej matrycy stawek VAT na prowadzoną działalność gospodarczą pozwoli podatnikom na odpowiednie przygotowanie się do jej wdrożenia, a także zgłaszania ewentualnych uwag w toku trwających konsultacji publicznych,

– po zapoznaniu się z nowelizacją dostrzegliśmy potrzebę jej opracowania w skondensowanej formie omawiającej najważniejsze zmiany i konsekwencje wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT w sposób przejrzysty, aczkolwiek nieco bardziej rozbudowany niż komentarze pojawiające się w notkach prasowych.

Efektem naszych przemyśleń w tym zakresie jest raport na temat nowej matrycy stawek VAT, który chcielibyśmy polecić Państwa uwadze.

Raport jest dostępny pod poniższym linkiem:

R A P O R T

W raporcie opisujemy w sposób bardziej szczegółowy istotę nowelizacji, omawiamy systematykę Nomenklatury Scalonej, która dla wielu przedsiębiorców będzie zupełnie nowym dokumentem niezbędnym do ustalenia prawidłowej stawki VAT, komentujemy wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej i przechodzimy bardziej detalicznie przez wybrane grupy produktowe, które zmieniają poziom opodatkowania w projekcie nowej matrycy.

Zwracamy Państwa uwagę, że pomimo wielu ewidentnych uproszczeń, dostosowanie prowadzenia biznesu do nowej matrycy stawek będzie wymagać szeregu aktywności od przedsiębiorców (zwłaszcza handlowców posiadających stosunkowo szeroki i różnorodny asortyment produktów). Już samo przełożenie PKWiU na CN może być zadaniem czasochłonnym, a często ponad siły przedsiębiorcy, z uwagi na niejasne „klucze przejścia” pomiędzy tymi systemami klasyfikacyjnymi.

Wydaje się, że wiele grup przedsiębiorców jeszcze nie do końca uświadamia sobie, w jaki sposób mogą ich dotknąć postanowienia projektu. Komplikacje biznesowe mogą się pojawić chociażby w branży sadowniczej, wśród producentów napojów, podmiotów zajmujących się przetwórstwem owoców morza, restauratorów, producentów i sprzedawców wyrobów medycznych czy leków weterynaryjnych, przypraw, a także w szeroko pojętym sektorze budowlanym.

Co warte zauważenia, nowelizacja nie dotyczy tylko i wyłącznie zmian w stawkach VAT, ale może wpływać również na inne zagadnienia związane z rozliczeniem VAT (przykładowo odpowiedzialność solidarna, zastosowanie odwrotnego obciążenia, a zwłaszcza moc ochronna historycznie uzyskanych interpretacji indywidualnych potwierdzających podatkowe traktowanie danych aktywności).

Zapraszamy Państwa zatem do dialogu na temat wszystkich postanowień przedmiotowego projektu i jego konsekwencji dla Państwa biznesu. Służymy wsparciem i doświadczeniem zarówno w kontekście zgłaszania uwag do Projektu w toku trwających konsultacji publicznych, jak również w zakresie przygotowania Państwa działalności do nadchodzących zmian. Mamy nadzieję, że zapoznanie się z naszym raportem pozwoli Państwu na przybliżenie tematu, a także skłoni do dodatkowych przemyśleń i wymiany doświadczeń.

Dodatkowo, polecamy Państwa uwadze obserwację naszego bloga, na którym w najbliższych dniach będziemy dzielić się dalszymi spostrzeżeniami i wątpliwościami dotyczącymi konkretnych postanowień nowelizacji.