Dziś poruszamy ważny temat nowej funkcjonalności wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów, która dotyczy ukrywania niektórych faktur.

Co oferuje nowa funkcja?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez pana Krzysztofa Rogowskiego, opublikowanymi na portalu prawo.pl, nowa funkcja w systemie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) pozwala na ukrywanie faktur, co może być pomocne w przypadku wątpliwości co do ich zasadności rozliczeń podatkowych. Ta funkcjonalność umożliwia odseparowanie niepewnych faktur od reszty, co ułatwia proces decyzyjny dotyczący rozliczeń VAT czy CIT.

Jakie są implikacje podatkowe?

Kluczowym elementem jest to, że – podobnie jak przed wejściem obowiązku stosowania KSeF – przedsiębiorcy mają prawo, ale nie obowiązek, do ujmowania otrzymanych faktur zakupowych w rozliczeniach VAT oraz zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. To oznacza, że nieujęcie niektórych faktur w rejestrze VAT naliczonego nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji, ale może wpłynąć na kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu VAT należnego. W ten sposób, nowa funkcja wydaje się być odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców, którzy uznają, że dana faktura zakupowa nie kwalifikuje się do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu lub odliczenia VAT naliczonego.

Aspekty techniczne ukrywania faktur

Obecnie, możliwość ukrywania faktur jest dostępna tylko przez API, nie jest jeszcze uwzględniona w Aplikacji Podatnika. Analiza dokumentacji wskazuje, że:

  • Możliwe jest ukrycie pojedynczych faktur, oznaczając je atrybutem "hidden" i odnotowując moment ich ukrycia (hidingTime).
  • Po oznaczeniu faktury jako ukrytej należy podać powód jej ukrycia, jednakże nie wydaje się istnieć możliwość późniejszego odpytywania o ten powód.
  • Niepokojący jest zapis z nowej wersji Specyfikacji interfejsu 1.5, w którym można przeczytać: "Faktura ukryta nie może być pobrana jednocześnie z fakturą nieukrytą w jednym żądaniu..." Takie zachowanie może być problematyczne w kontekście identyfikacji wszystkich faktur dostępnych na koncie podatnika, gdyż wymusza równoległe sprawdzanie dwóch zbiorów faktur (ukrytych i nieukrytych), a zawartość tych zbiorów może być zmienna w czasie oraz ukrycie (bądź anulowanie ukrycia) może zostać wykonane przez inną osobę lub system.

Podsumowanie

Podsumowując, nowa funkcjonalność wprowadzona przez Ministerstwo Finansów wydaje się być ważnym narzędziem wspierającym przedsiębiorców w procesie decyzyjnym dotyczącym rozliczeń podatkowych. Jednocześnie, warto być świadomym ograniczeń i specyfiki technicznej tej funkcji. Obiecujemy, że niemal natychmiast wrócimy z dalszymi informacjami, jak tylko ukończymy naszą analizę techniczną.


Zobacz film: Wdrożenie KSeF w firmie – aspekty techniczne

Michał Szwed przedstawia, dlaczego implementacja KSeF jako rozwiązania technologicznego stanowi wyjątkowo złożone przedsięwzięcie. Analizuje techniczne aspekty wdrożenia, wskazuje istniejące funkcjonalności oraz te, które są jeszcze niedostępne. Dodatkowo omawia obecny stan komunikacji z KSeF i dzieli się wnioskami wyniesionymi z doświadczeń związanych z JPK.