Dnia 24 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. SK 39/19), w którym rozstrzygnął kwestię opodatkowania nieruchomości należących do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Jak wynika z ustnego uzasadnienia wyroku przedsiębiorcy nie mogą być obciążani wyższą stawką podatku jedynie z powodu posiadania nieruchomości, które nie służą im do prowadzenia działalności gospodarczej. Opodatkowanie wyższą stawką podatku od nieruchomości gruntów lub budynków – niewykorzystywanych i niemogących być potencjalnie wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej – wyłącznie ze względu na posiadanie ich przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą Trybunał uznał za niezgodne z art. 64 ust. 1 Konstytucji.

Na szczegółowe uzasadnienie wyroku będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać – do czasu publikacji pisemnego uzasadnienia.

Powyższy wyrok stanowi jednak już teraz dobrą okazję do przeprowadzenia weryfikacji dotychczasowego podejścia do opodatkowania nieruchomości i obiektów będących w posiadaniu przedsiębiorców – może się bowiem okazać, że co najmniej część z nich będzie mogła korzystać z preferencyjnego opodatkowania.

Przedsiębiorcy powinni też pamiętać, że w praktyce, co i jak należy opodatkowywać w wielu przypadkach kształtuje na bieżąco przede wszystkim orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego. W konsekwencji zasady opodatkowania PON – nie tylko nieruchomości, ale również pozostałych przedmiotów opodatkowania – ewoluują wraz z orzecznictwem. Często więc, dotychczasowe podejście w zakresie opodatkowywania poszczególnych obiektów, może być błędne lub wymagać weryfikacji.