Rząd zarzekał się, że nie będzie podwyższać podatków obciążających osoby fizyczne. Planuje natomiast podniesienie składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zmiany najbardziej dotkną osoby o wysokich dochodach.

Wczoraj pojawił się bowiem projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt usuwa ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dotychczas podstawa nie mogła być wyższa niż trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy). Zakłada przy tym, iż nowelizacja ZUS wejdzie w życie począwszy od 1 stycznia 2018 r.

Poniżej przedstawiamy wstępne porównanie wynagrodzenia netto, efektywnej stawki obciążeń oraz składek na ubezpieczenie pracodawcy dla wybranych poziomów wynagrodzenia:

Miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN)  

Rok 2017 – przed zmianami

 

Rok 2018 – po zmianach

Miesięczne wynagrodzenie netto Efektywna stawka obciążeń pracownika Roczne składki pracodawcy Miesięczne wynagrodzenie netto Efektywna stawka obciążeń pracownika Roczne składki pracoda-wcy
12 000 8 046 32,95% 23 387 7 945 33,79% 26 006
16 000 10 651 33,43% 24 251 10 249 35,94% 34 675
20 000 13 255 33,72% 25 115 12 553 37,23% 43 344
24 000 15 860 33,92% 25 979 14 857 38,10% 52 013
28 000 18 464 34,06% 26 843 17 161 38,71% 60 682
32 000 21 069 34,16% 27 707 19 465 39,17% 69 350
80 000 52 324 34,59% 38 075 47 112 41,11% 173 376

Co istotne projekt nie przewiduje zmian poziomu oskładkowania przedsiębiorców.

Będziemy Państwa informować o dalszych losach nowelizacji ZUS.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorami artykułu:

    Marek Gadacz

    Partner w Crido Taxnd

    Skontaktuj się

 

Łukasz Bączyk

Senior Manager w Crido Taxand

Skontaktuj się