Wczoraj (26.10.2017 r.) na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano drugą wersję projektu noweli do ustawy o CIT, która zakłada wprowadzenie szeregu nowych przepisów lub zmiany w dotychczasowych, już od 1 stycznia 2018 r.

Filary planowanych zmian w przepisach ustawy o CIT nie uległy modyfikacjom. Aktualny projekt noweli nadal zakłada m.in.:

 • „koszyki” czyli rozdzielenie zysków operacyjnych od zysków kapitałowych z tym skutkiem, że straty z jednego źródła nie pomniejszają dochodu z drugiego źródła;
 • wyłączenie z KUP kosztów finansowania dłużnego na zupełnie innych zasadach, niż dotychczas obowiązujące;
 • wprowadzenie limitu w zaliczeniu do KUP wydatków poniesionych na usługi niematerialne / doradcze;
 • wprowadzenie nowego podatku od nieruchomości komercyjnych czy też;
 • zmiany w przepisach dot. zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) oraz podatkowej grupy kapitałowej (PGK).

Niemniej jednak, drugi projekt noweli, w porównaniu do poprzedniej wersji, w powyżej wskazanych obszarach przewiduje m.in.:

koszty finansowania:

 • uproszczenie i doprecyzowanie wzoru na wyłączenie z KUP kosztów finansowania dłużnego (30% EBIDTA), przy utrzymaniu dotychczasowej definicji „kosztów finansowania dłużnego” obejmującej finansowanie: (1) wewnątrzgrupowe i (2) zewnętrzne;
 • możliwość wyłączenie stosowania wskazanych ograniczeń do podatków, u których nadwyżka finansowania dłużnego nie przekracza kwoty 3 000 000 PLN, a nie jak poprzednio kwoty 120 000 PLN);
 • alokację kosztów finansowania dłużnego, wyłącznego z KUP, do danego źródła przychodów;

usługi niematerialne:

 • wyłączenie z KUP wydatków na usługi niematerialne poniesionych wyłącznie na rzecz podmiotów powiązanych bezpośrednio i pośrednio , a nie jak przewidywano w poprzedniej wersji projektu – również na rzecz podmiotów zewnętrznych – przy zachowaniu podobnego katalogu usług niematerialnych;
 • uproszczenie i doprecyzowanie wzoru na wyłączenie z KUP kosztów poniesionych na usługi niematerialne (5% EBIDTA), z limitem dot. stosowania ograniczeń do podatników, jak powyżej 3 000 000 PLN, a nie jak poprzednio 120 000 PLN;

podatek od nieruchomości komercyjnych:

 • wyłączenie eliminujące ten podatek w wypadku nieruchomości komercyjnych, które są wykorzystywane wyłącznie lub w głównym stopniu na potrzeby własne podatnika;
 • obniżenie stawki podatku do 0,035% miesięcznie od podstawy opodatkowania (wartość początkowa nieruchomości) ze stawki 0,042% miesięcznie.

Ponadto, warto również zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów wycofało się z części proponowanych uprzednio zmian np. dot. ustalenia kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu wierzytelności (aport / sprzedaż).

Wskazane zmiany w projekcie noweli, należy uznać za lekko pozytywne dla podatników, gdyż nieznacznie łagodzą one nałożone ograniczenia oraz doprecyzowują treść projektowanych przepisów. Dalej ciężko projekt uznać za łagodny dla podatników, ale być może pozostaje się cieszyć z tych kosmetycznych zmian na lepsze lub liczyć na korzystne dla podatników poprawki Sejmu…


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorami artykułu:

Teresa Nowicka

Senior Consultant w Crido Taxnd

Skontaktuj się

 

Paweł TońskiPaweł Toński

Partner Zarządzający w Crido Taxand

Skontaktuj się