15 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Rozporządzenie wprowadza zakaz przywozu do 30 czerwca 2023 r. określonych produktów pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Polski (m.in. zboża, cukru, owoców i warzyw).

Zakaz obejmuje produkty rolne wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (…), tj.:

 1. zboża, część I;
 2. cukier, część III;
 3. susz paszowy, część IV;
 4. nasiona, część V;
 5. chmiel, część VI;
 6. len i konopie, część VIII;
 7. owoce i warzywa, część IX;
 8. produkty z przetworzonych owoców i warzyw, część X;
 9. wina, część XII;
 10. wołowina i cielęcina, część XV;
 11. mleko i przetwory mleczne, część XVI;
 12. wieprzowina, część XVII;
 13. baranina i kozina, część XVIII;
 14. jaja, część XIX;
 15. mięso drobiowe, część XX;
 16. alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, część XXI;
 17. produkty pszczele, część XXII;
 18. pozostałe produkty, część XXIV.

Zgodnie z wyjaśnieniami na gov.pl (https://www.gov.pl/web/kas/zakazu-przywozu-z-ukrainy-produktow-rolnych) zakazem przywozu objęte są produkty rolne wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii pochodzące lub przywożone z terytorium Ukrainy, w konsekwencji zakazany jest również:

 • przywóz do Polski określonych tym rozporządzeniem towarów pochodzących lub wywożonych z terytorium Ukrainy, również gdy są one przywożone do Polski z innych państw Unii Europejskiej;
 • tranzyt przez terytorium Polski ww. towarów pochodzących lub wywożonych z terytorium Ukrainy.

Podstawa prawna: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/717.

Zakres wprowadzonego zakazu jest bardzo szeroki, zarówno jeśli chodzi o katalog towarów nim objętych (nie tylko zboża, ale też inne produkty rolne w tym owoce, warzywa czy mięso) i może dotyczyć wielu transakcji (nie tylko import, ale również przywóz z innych państw członkowskich UE, jeśli produkty będą miały pochodzenie z Ukrainy). Na ten moment brak jest jakichkolwiek regulacji doprecyzowujących czy regulujących kwestie przejściowe wprowadzonego zakazu. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że pomimo iż wprowadzone rozporządzenie budzi wątpliwości co do jego zgodności z prawem unijnym, to jest ono stosowane przez orany celno-skarbowe.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo omówić ewentualne konsekwencje wprowadzonego zakazu na Państwa działalność zachęcamy do kontaktu z:

Anną Getką-Juśkiewicz - Managerem w zespole podatków pośrednich w Crido (tel: + 48 532 414 289; e-mail: anna.getka-juskiewicz@crido.pl) lub

Alexem Węklarem – Associate w Crido Legal (tel: + 48 602 768 568; e-mail: alex.weklar@crido.pl).

English version >>An immediate ban on the import and transit of certain agricultural products from Ukraine to Poland