W środę 8 czerwca 2022 Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe NBP po raz kolejny, znów o 75 punktów bazowych. Oznacza to, że stopy procentowe wynoszą teraz:

  • stopa referencyjna: 6,00%
  • stopa lombardowa: 6,50%
  • stopa depozytowa: 5,50%

Kolejna podwyżka stóp nie była niespodzianką, niestety, jest kontynuacją polityki NBP związanej z rosnącą wciąż inflacją (13,9% r/r w maju 2022). Przewidywane są dalsze podwyżki, nawet do 7,0% lub 7,5% dla stopy referencyjnej w najbliższych miesiącach.

Co oznacza w praktyce obecna podwyżka stóp?

  • Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej (w tym maksymalne oprocentowanie kredytów czy pożyczek) to już 19,0 % rocznie zgodnie z art. 359 KC. Zmiana ta może mieć wpływ na ceny transakcji finansowych realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi – zalecamy ich weryfikację.
  • Odsetki ustawowe z art. 359 KC (odsetki należne, gdy strony nie umówiły się co do wysokości odsetek) wynoszą 9,5%.
  • Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, kalkulowana zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, wynosi już z kolei 15,0%.

Kiedy nastąpi koniec? Analitycy przewidują, że będzie to IV kwartał 2022 r. Czas jednak pokaże, czy te gwałtowne wzrosty będą mieć faktyczny i wystarczająco szybki wpływ na inflację.