Nawet jeśli usługa najmu wydaje się nie mieć faktycznego odbiorcy (najemca opuścił lokal), to tak długo jak umowa jest w mocy, wynajmujący powinien wystawiać faktury na najemcę i odprowadzać należny VAT.

WSA analizował stan faktyczny, gdzie najemca złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, fizycznie wyprowadził się z lokalu, oddał klucze i przestał płacić faktury. Wynajmujący jednak zakwestionował skuteczność tego wypowiedzenia, a sprawa wylądowała przed sądem. W efekcie, z formalnego punktu widzenia umowa najmu pozostawała w mocy, a więc usługa była świadczona. WSA stwierdził, że fakt, iż usługa nie była „konsumowana” przez najemcę, nie zmienia tej oceny - teoretycznie najemca w każdej chwili był uprawniony do wejścia do lokalu i wznowienia działalności.

Należy zgodzić się z takim rozstrzygnięciem WSA. Brak formalnego skutecznego zakończenia stosunku najmu powoduje, że prawa i obowiązki stron z umowy pozostają w mocy – w szczególności, od strony prawnej lokal był wciąż pozostawiony do dyspozycji najemcy. Skoro wynajmującemu z jakiegoś powodu zależało na utrzymaniu w mocy stosunku najmu (zakwestionował skuteczność wypowiedzenia), to powinien zaakceptować dalsze trwanie stosunku najmu ze wszystkimi tego konsekwencjami – także w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o VAT.

Zupełnie odrębną kwestią jest możliwość odzyskania VAT należnego, w sytuacji gdy najemca nie płaci prawidłowo wystawionych faktur. Ustawa o VAT daje w tym zakresie pewne możliwości, choć trzeba spełnić szereg warunków.

Źródło: Wyrok WSA w Rzeszowie (I SA/Rz 792/15)

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.