Trwają prace rządowe nad projektem ustawy o wakacjach składkowych dla mikroprzedsiębiorców. Według propozycji osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na jeden miesiąc kalendarzowy w ciągu roku.

Zwolnienie dotyczy ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i (jeśli przedsiębiorca podlegał mu w miesiącu złożenia wniosku i miesiącu poprzednim) chorobowego oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Zwolnienie nie obejmie jednak składki zdrowotnej, boleśnie odczuwalnej przez wielu przedsiębiorców od czasu Polskiego Ładu. Wakacje składkowe nie uchronią więc w pełni przed uderzeniem po kieszeni.

Czy wpłynie to na wysokość świadczeń socjalnych przysługujących przedsiębiorcy? Na szczęście nie – w jego imieniu składki w podstawowej wysokości zostaną sfinansowane z budżetu państwa. Prowadzący firmy nie stracą tym samym na ewentualnej emeryturze i rencie w wyniku skorzystania z wakacji składkowych. Od zwolnionych kwot składek nie będzie też trzeba płacić podatku dochodowego – ustawa przewiduje stosowne zwolnienia w PIT i zryczałtowanym podatku od przychodów.

Zwolnienie ze składek stanowi jednak pomoc de minimis, tak więc jeśli przedsiębiorca korzystał w danym roku z publicznego wsparcia w tym trybie i nie dysponuje już odpowiednio wysokim limitem pomocy, skorzystanie z wakacji nie będzie możliwe.

W czasie wakacji składkowych wolno będzie wystawiać faktury – wbrew początkowym obawom, projekt nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie.

Dla części przedsiębiorców pewną niedogodnością będzie wyłączenie możliwości stosowania zwolnienia w razie świadczenia usług dla byłego pracodawcy, u którego pracowało się w roku rozpoczęcia działalności lub roku poprzednim. Jeśli jednak usługi świadczone w ramach działalności gospodarczej różnią się od czynności wykonywanych wcześniej na etacie, utrudnienie to nie będzie obowiązywać. Z zastrzeżeniem powyższych ograniczeń, wakacje składkowe mają być więc dostępne również dla osób współpracujących z innymi firmami na zasadach B2B.

Będziemy śledzić prace legislacyjne nad projektem i informować o istotnych zmianach – według jego obecnej wersji nowe przepisy mają wejść w życie 1 października.