Wczoraj prezydent podpisał zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19. Elementem zmian jest wprowadzenie kilku rozwiązań wsparcia dla pracodawców, którzy ponieśli negatywne konsekwencje w związku ze stanem epidemii.

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W ramach tego programu przewidziane są dwie możliwości wsparcia dla przedsiębiorców:

Przestój ekonomiczny

Jeżeli przedsiębiorca obejmie swoich pracowników przestojem ekonomicznym wypłaca im co najmniej 50% wynagrodzenia za pracę, ale nie mniej niż najniższe wynagrodzenie, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W ramach wsparcia przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 1300 złotych) dla każdego pracownika objętego przestojem plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od kwoty wsparcia (łącznie około 1500 zł).

40 -40 -20

Przedsiębiorca może zdecydować się na obniżenie czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do pół etatu. W takim przypadku przedsiębiorca płaci 40% wynagrodzenia, ale nie mniej niż minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem czasu pracy. Na pozostałą kwotę może uzyskać wsparcie, ale maksymalnie do kwoty 40% średniego wynagrodzenia w gospodarce tj. 2079 złotych na pracownika plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od kwoty wsparcia (łącznie około 2 450 zł).

Warunkiem uzyskania dofinansowania w obu przypadkach jest spadek obrotów u przedsiębiorcy ze względu na COVID-19. Obroty muszą być niższe o 15% liczone za okres dwóch kolejnych miesięcy 2020 r w stosunku do tego samego okresu w 2019 r lub o 25% liczone pomiędzy dowolnie wybranym miesiącem 2020 r., a miesiącem poprzednim.

Zasady przestoju lub redukcji etatów muszą zostać określone w porozumieniu z reprezentacją pracowników lub związkami zawodowymi. Dofinansowanie można otrzymać na okres 3 miesięcy.

Dofinansowanie do wynagrodzeń od starosty

Jest to rozwiązanie przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie jest – uzależnione od spadku obrotów u przedsiębiorcy. Spadek obrotów liczy się porównując sumę obrotów dwóch miesięcy 2020 r. do sumy obrotów z tych samych miesięcy roku poprzedniego. W przypadku spadku o 30% można uzyskać 50% minimalnego wynagrodzenia, dla spadku o 50% – 70% minimalnego wynagrodzenia, a dla spadku o 80% – 90% minimalnego wynagrodzenia. Maksymalna korzyść to około 2340 zł na pracownika plus składki na ZUS. W tym pakiecie nie ma konieczności redukcji etatu ani wprowadzenia przestoju.