Podatnik może odliczyć VAT z faktury rozliczeniowej za wykorzystanie karty paliwowej. Pod warunkiem jednak, że przestrzega ograniczeń związanych z wydatkami samochodowymi, które określa ustawa o VAT.

Przedmiotem jednej z nowszych interpretacji podatkowych stały się popularne w firmach karty paliwowe, wydawane albo jako karty imienne, czyli takie, z których korzystać może ściśle określona osoba lub jako karty opatrzone wyłącznie numerem rejestracyjnym pojazdu. A zatem takie, które pozwalają tankować zawsze ten sam pojazd, bez względu na to, kto tego dokonuje.

Z reguły po upływie określonego czasu (okresu rozliczeniowego), wystawca takiej karty wystawia użytkownikowi fakturę, które obejmuje wszystkie należności objęte wcześniej bezgotówkowymi płatnościami za pomocą karty paliwowej. Oczywiście w takiej sytuacji powstaje pytanie, co z odliczeniem VAT z takiej faktury. Zdaniem fiskusa jest to możliwe, ale pod dwoma warunkami.

Po pierwsze, wystawca karty powinien dysponować prawem rozporządzania sprzedawanym towarem (paliwem) jak właściciel. Jest tak, jeśli określa w umowie towary i usługi, które mogą być nabywane na podstawie kart paliwowych, ustala rabaty kwotowe oraz minimalną ilość nabytego w ciągu miesiąca paliwa, ceny zakupu i zasięg obowiązujących kart itd. W takim przypadku mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów.

Po drugie, muszą zostać spełnione warunki odliczenia VAT, czyli nabyty towar musi być używany do wykonywania czynności opodatkowanych. Konieczne jest także przestrzegania ograniczeń i wyłączeń wynikających z ustawy o VAT. Dotyczy to np. konieczności stosowania ograniczeń, które odnoszą się dziś do nabywania paliwa do samochodów osobowych, jak również innych dotyczących tych samochodów ograniczeń (np. tego, że gdy samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby firmowe, przysługuje tylko 50% odliczenie VAT).

Należy mieć nadzieję, że ta interpretacja zakończy trwającą lata dyskusję dotyczącą prawa do odliczenia i zasad opodatkowania tego rodzaju zdarzeń, a podatnicy będą mogli spokojnie korzystać z udogodnienia jakim jest karta paliwowa.

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 marca 2015 r., nr IBPP2/443-1248/14/KO