Z początkiem października Konwencja MLI zmieniła polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią, Szwecją, Serbią oraz Nową Zelandią.

Przypomnijmy, 1 lipca 2018 r. weszła w życie Konwencja wielostronna implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (MLI). Z początkiem lipca Konwencja wprowadziła zmiany do polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) z Austrią i Słowenią (więcej o tych zmianach piszemy tutaj). Natomiast od 1 października, w związku ze złożeniem dokumentów ratyfikacyjnych przez kolejne państwa, MLI wprowadza zmiany do umów podatkowych z Wielką Brytanią, Szwecją, Serbią i Nową Zelandią.

W przypadku powyższych umów podatkowych przepisy MLI będą obowiązywać w odniesieniu do:

  • polskiego podatku u źródła (WHT) w stosunku do kwot wypłacanych począwszy od 1 stycznia 2019 r.;
  • pozostałych polskich podatków rozliczanych w określonych okresach od 1 kwietnia 2019 r.

Poniżej przedstawiamy zmiany w polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, które weszły w życie 1 października 2018 r. Warto spojrzeć na rozliczenia dokonywane z niżej wskazanymi jurysdykcjami i sprawdzić, czy wejście w życie zmian nie spowoduje dodatkowych obowiązków po stronie przedsiębiorców. Warto też pamiętać, że wprowadzenie klauzul generalnych do umów (jak PPT) jest zbieżne z podejściem polskiego ustawodawcy do ewentualnych nadużyć korzyści traktatowych (jak niższa stawka WHT) – od 2019 r. planowane jest wprowadzenie do Ordynacji podatkowej osobnej definicji takiego nadużycia oraz dodatkowego zobowiązania w przypadku jego stwierdzenia.

Zakres zmian UPO Wielka Brytania-Polska UPO Szwecja-Polska[1] UPO Serbia-Polska UPO Nowa Zelandia-Polska
Zmiana preambuły – celem UPO pozostaje uniknięcie podwójnego opodatkowania, natomiast równocześnie nie mogą być tworzone sytuacje sprzyjające podwójnemu nieopodatkowaniu przez działania, którym ma zapobiegać Konwencja MLI [2] [3] [2] [2]
Wprowadzenie klauzuli PPT (principal purpose test) ograniczającej możliwość korzystania z przywilejów UPO w sytuacji, gdy jednym z głównych celów umowy lub transakcji było uzyskanie korzyści, a ich uzyskanie byłoby sprzeczne z przedmiotem lub celem odpowiednich postanowień umownych [2] [4] [4] [4]
Dodanie warunku posiadania udziałów w spółce zależnej przez min. 365 dni wymaganego do skorzystania z obniżonej stawki WHT przy wypłatach dywidend brak zmian – UPO posiada regulacje w tym zakresie brak zmian – UPO nie posiada regulacji w tym zakresie brak zmian – UPO nie posiada regulacji w tym zakresie
Dodanie klauzuli nieruchomościowej brak zmian – UPO posiada regulacje w tym zakresie brak zmian – UPO posiada regulacje w tym zakresie [4] [2]
Zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania na metodę kredytu podatkowego (zaliczenia proporcjonalnego)
(osoby fizyczne będą mogły skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej)
pozostaje metoda wyłączenia z progresją pozostaje metoda wyłączenia z progresją
(osoby fizyczne będą mogły skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej)
Wyłączenie możliwości przyznania korzyści umownych sztucznym strukturom z użyciem spółek osobowych brak zmian – UPO nie posiada regulacji w tym zakresie brak zmian – UPO nie posiada regulacji w tym zakresie
Wprowadzenie procedury wzajemnego porozumiewania się organów podatkowych w przypadku spółek o podwójnej siedzibie  brak zmian – UPO nie posiada regulacji w tym zakresie
Wprowadzenie klauzuli ochronnej mającej na celu zabezpieczenie prawa do opodatkowania własnych rezydentów podatkowych zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym (z pewnymi wyjątkami, np. w zakresie korekt współzależnych) [4]  brak zmian – UPO nie posiada regulacji w tym zakresie  brak zmian – UPO nie posiada regulacji w tym zakresie [4]
Zmiany w zakresie procedury wzajemnego porozumiewania się    pozostaje procedura wzajemnego porozumiewania się w dotychczasowym kształcie  pozostaje procedura wzajemnego porozumiewania się w dotychczasowym kształcie

 

Więcej na temat Konwencji MLI:


[1] Zmiany w umowie ze Szwecją ograniczają się do minimalnego standardu określonego przez Konwencję

[2] Zastąpienie dotychczasowych przepisów

[3] Dodanie przepisów

[4] Przepisy MLI będą mieć zastosowanie, zastępując istniejące regulacje UPO w zakresie, w jakim nie da się pogodzić treści UPO z treścią MLI (przepisy MLI funkcjonują niejako obok przepisów UPO)