1 lipca weszła w życie Konwencja MLI, zmieniając polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Austrią i Słowenią.

Ponad rok temu, 7 czerwca 2017 r., 68 jurysdykcji podpisało MLI – Konwencję wielostronną implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku. Genezę MLI stanowiły prace OECD prowadzone w ramach projektu BEPS. Natomiast ostatnio, 1 lipca 2018 r., Konwencja MLI weszła w życie po tym, jak pięć pierwszych jurysdykcji złożyło swoje dokumenty ratyfikacyjne w Sekretariacie OECD. Były to w kolejności chronologicznej Austria, Wyspa Man, Jersey, Polska oraz Słowenia.

Początkowo ponad 2000 umów podatkowych zostało wskazanych do objęcia Konwencją MLI przez wszystkich sygnatariuszy. Tym niemniej, aby dana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) była objęta i zmodyfikowana przez MLI obie strony umowy muszą nie tylko wskazać daną umowę jako objętą Konwencją, ale także wybrać, aby zastosowanie miały te same przepisy MLI lub opcje do nich. W przypadku Polski MLI będzie mieć zastosowanie do ponad 40 umów.

Na ten moment MLI będzie miała zastosowanie wyłącznie do trzech umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z powyższych pięciu jurysdykcji, które złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne u depozytariusza, i dla których MLI weszło w życie. Kolejne umowy będą obejmowane przez MLI w miarę ratyfikacji i składania dokumentów u Sekretarza Generalnego OECD przez kolejne jurysdykcje. Na ten moment MLI ma zastosowanie do następujących umów:

  • UPO Polska-Austria,
  • UPO Polska-Słowenia oraz
  • UPO Austria-Słowenia.

Po wejściu w życie przepisy MLI będą od 1 stycznia 2019 r. obowiązywać w stosunku do UPO Polska-Austria oraz UPO Polska-Słowenia w odniesieniu do polskich podatków u źródła oraz pozostałych polskich podatków rozliczanych w określonych okresach.

W poniższej tabeli przedstawiamy, w jaki sposób Konwencja MLI modyfikuje obie umowy zawarte przez Polskę.

UPO Austria-Polska UPO Słowenia-Polska
Zmiana preambuły – celem UPO pozostaje uniknięcie podwójnego opodatkowania, natomiast równocześnie nie mogą być tworzone sytuacje sprzyjające podwójnemu nieopodatkowaniu przez działania, którym ma zapobiegać Konwencja MLI
Wprowadzenie klauzuli PPT (principal purpose test) ograniczającej możliwość korzystania z przywilejów UPO w sytuacji, gdy jednym z głównych celów umowy lub transakcji było uzyskanie korzyści, a ich uzyskanie byłoby sprzeczne z przedmiotem lub celem odpowiednich postanowień umownych
Wprowadzenie procedury wzajemnego porozumiewania się organów w przypadku podmiotów o podwójnej siedzibie
Dodanie warunku posiadania udziałów w spółce zależnej przez min. 365 dni wymaganego do skorzystania z obniżonej stawki WHT przy wypłatach dywidend
Dodanie klauzuli nieruchomościowej
Zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania na metodę kredytu podatkowego (zaliczenia proporcjonalnego)