MLI, konwecja paryska, Multilateral Convention

Celem dzisiejszego wpisu z naszego cyklu dotyczącego Multilateralnej Konwencji (MLI) jest przedstawienie definicji podmiotów blisko powiązanych w kontekście unikania powstania zagranicznego zakładu. Definicja ta została wprowadzona najpierw w ramach Działania nr 7 BEPS mającego na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania dochodu przedsiębiorstw uzyskiwanego za granicą (Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status), a następnie w MLI.

Poniżej opisane przesłanki przesądzające o powstaniu zagranicznego zakładu mają charakter opcjonalny dla przystępujących do niej państw. Na ten moment, z uwagi na toczące się prace OECD w tym zakresie, Polska zastrzegła, że postanowienia te nie będą miały zastosowania do zgłoszonych przez nią UPO. Jednakże zmiany w tym zakresie są tylko kwestią czasu - wybrane traktaty będą indywidualnie renegocjowane, a w pierwszej kolejności renegocjacje będą miały miejsce w stosunku do umów z Niemcami, Holandią i Francją.

Genezą stworzenia MLI były prace zapoczątkowane przez OECD nad działaniami Base Erosion and Profit Shifting („BEPS”). Istotną zmianą wprowadzoną przez oba dokumenty jest przeciwdziałanie sztucznemu unikaniu powstania zagranicznego zakładu. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność za granicą poprzez położony tam zakład, opodatkowuje w tym państwie odpowiednią część dochodów przypisanych temu zakładowi. W konsekwencji, w zależności od poziomu efektywnego opodatkowania w państwie przedsiębiorstwa oraz w państwie powstania zakładu, w wielu wypadkach opłacać się może uniknięcie obecności podatkowej w danym państwie poprzez uniknięcie posiadania tam zakładu.

Mając na względzie powszechność stosowania modeli działalności mających na celu ominięcie powstania zagranicznego zakładu, MLI proponuje ograniczenie szkodliwych praktyk podatkowych m.in. poprzez:

  • rozszerzenie definicji agenta zależnego, tak aby obejmowała również struktury komisowe oraz innych blisko powiązanych pośredników – artykuł 12,
  • zapobieganie sztucznemu dzieleniu operacji gospodarczych (jeżeli przedsiębiorstwo dysponuje kilkoma stałymi, niezależnymi od siebie placówkami w danym państwie, to badając je pod kątem istnienia zakładu należy rozpatrywać je łącznie, tj. w szczególności z perspektywy wszystkich podmiotów blisko powiązanych, mimo że czynności wykonywane przez każdą z nich z osobna nie doprowadziłyby do powstania zakładu z uwagi na ich pomocniczy lub przygotowawczy charakter) – artykuł 13,
  • zapobieganie sztucznemu dzieleniu kontraktów w celu uniknięcia limitu czasowego dla powstania zakładu w przypadku prac budowlanych lub instalacyjnych (prace realizowane na rzecz jednego odbiorcy lub stanowiące nierozerwalną całość będą po upływie limitu czasowego traktowane jak zakład zagraniczny niezależnie od liczby podmiotów je realizujących, w szczególności w przypadku blisko powiązanych podmiotów) – artykuł 14.

Przy okazji doprecyzowania powyższych przesłanek powstania zagranicznego zakładu, MLI wprowadziła definicję podmiotów blisko powiązanych (artykuł 15). Za blisko powiązane uznaje się podmioty, jeżeli jeden bierze udział w kontroli drugiego lub inny podmiot bierze udział w kontroli obu tych podmiotów, co zachodzi przy spełnieniu warunku co najmniej 50% udziału w prawach głosu i wartości udziałów lub warunku co najmniej 50% faktycznego udziału w kapitale.

Jak wspomniano wcześniej, z uwagi na toczące się prace OECD w zakresie zagranicznych zakładów, Polska nie zdecydowała się na zastosowanie powyżej opisanych artykułów 12-15 MLI w zgłoszonych przez nią UPO. Niemniej jednak rekomendujemy monitorowanie zaawansowania prac w tym temacie, gdyż w ich konsekwencji zmiany z pewnością pojawią się w wyniku indywidualnych renegocjacji traktatów.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


NOWOŚĆ na cenytransferowe.taxand.pl!

Wejdź na Weryfikator obowiązków TP i sprawdź,
jakie obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyć Twojej Spółki od 2017 r.