Resort wicepremiera Morawieckiego proponuje szereg ulg w składkach na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców. Ulgi mają dotyczyć rozpoczynających działalność oraz przedsiębiorców o niewielkich przychodach.

Dwie z proponowanych ulg wprowadzane są w ramach ustawy Prawo przedsiębiorców (najważniejszego składnika pakietu Konstytucja Biznesu). Są to ulga na start i działalność nierejestrowa. Ulga na start ma polegać na zwolnieniu nowych przedsiębiorców ze składek ZUS przez pół roku. Następnie przedsiębiorcy będą mogli skorzystać przez kolejne dwa lata z istniejącej obecnie ulgi tzw. „małego ZUS-u”. Ulga na start będzie dobrowolna (brak płatności składek przez przedsiębiorcę przez okres ulgi spowoduje brak prawa do świadczeń za ten okres w przyszłości).

Z kolei działalność nierejestrowa dotyczyłaby przedsiębiorców o przychodach nie przekraczających 50% minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1 000 zł). Takie osoby nie musiałyby rejestrować działalności i płacić składek na ZUS.

Ustawa Prawo przedsiębiorców ma wejść w życie z początkiem 2018 r.

Kolejna propozycja ulgi w ZUS ma dotyczyć mikrofirm o przychodach poniżej 5 000 zł miesięcznie. Planowana zmiana zakłada, że składka na ubezpieczenia społeczne będzie rosnąć wraz ze wzrostem przychodów. Przy przychodach na poziomie 1 000 zł składka ZUS wynosiłaby ok. 200 zł miesięcznie, przy wyższych przychodach danina do ZUS wzrastałaby aż do osiągnięcia obecnego poziomu (ok. 1 200 zł miesięcznie przy przychodach wynoszących 5 000 zł). Powyżej 5 000 zł przychodu składki na ubezpieczenia społeczne mają zostać na dotychczasowym poziomie.

Projekt ustawy „małe przychody – mały ZUS” ma zostać przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju jeszcze w tym kwartale. Ulga ma zachęcać do legalizacji działalności osoby o niewielkich przychodach, działające obecnie w szarej strefie.

Rzeczywiście składki ZUS na obecnym poziomie są dużym obciążeniem dla przedsiębiorców prowadzących biznes o niewielkiej skali. Pozostaje więc mieć nadzieję, że korzystne dla nich propozycje Ministerstwa Rozwoju zostaną wkrótce wprowadzone w życie.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.