Dziś w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie na temat Krajowego Systemu e-Faktur. Poza ministrem Andrzejem Domańskim i kierownictwem Ministerstwa, uczestniczyło w nim szereg organizacji zrzeszających przedsiębiorców, a jako CRIDO mieliśmy przyjemność reprezentować jedną z nich (Business Centre Club).

Spotkanie miało służyć wypracowaniu zasad prac nad KSeF, w szczególności trybu konsultacji z biznesem. Minister Domański potwierdził, że terminu wejścia w życie KSeF nie ogłosi do momentu zakończenia audytu technicznego rozwiązania, przyznał też jednak, że rozumie presję związaną z jego brakiem. Zadeklarował, że ostateczne informacje na ten temat zostaną przekazane na przełomie kwietnia i maja, niezwłocznie po zakończeniu audytu. Jednocześnie podkreślił, że „od KSeF nie ma odwrotu”, a po stronie Ministerstwa Finansów nie ma planów „zaczynania projektu od nowa”.

Zaznaczył też, że takich planów nie powinni mieć również podatnicy, kierownictwo resortu ma bowiem świadomość, że znaczna część z nich jest do KSeF przygotowana, albo prowadzi zaawansowane projekty w tym kierunku. Zarówno minister Domański, jak i obecni na spotkaniu dyrektorzy poszczególnych departamentów jasno stwierdzili, że konsultacje z biznesem są dla nich szczególnie istotne, ale jednym z głosów, który z takich konsultacji płynie, jest to, że struktura logiczna udostępnianych danych nie powinna się zmieniać, żeby nie generować na tym etapie dodatkowych prac po stronie podatników. Ministerstwo Finansów nie planuje zatem zmian w schemie e-faktury czy zasadach raportowania, o ile nie okażą się one krytyczne i nie wypłyną z biznesu w ramach konsultacji.

Poniżej kilka szczegółów / wniosków z dzisiejszego spotkania w skondensowanej formie:

 • KSeF na pewno wejdzie w życie, nie ma od niego odwrotu.
 • Termin wejścia w życie zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja.
 • Nie będzie to termin wcześniejszy niż 1. stycznia 2025 roku, przy czym niektóre ze środowisk zgłaszały postulat, że styczeń nie jest najlepszym okresem z uwagi na zamknięcie roku – pamiętajmy, że ponieważ w KSeF chodzi o uszczelnienie systemu VAT, można go równie dobrze uruchomić 1. kwietnia lub 1. lipca.
 • Błędy krytyczne wykryte w KSeF dotyczą jego przepustowości (obawa o wydajność systemu zwłaszcza pod koniec miesiąca, przy dużym nagromadzeniu faktur do niego wysyłanych) oraz funkcjonalności dotyczących wysyłania do KSeF faktur w trybie offline.
 • Do końca czerwca ma zakończyć się cały proces legislacyjny dotyczący KSeF.
 • W międzyczasie opublikowane zostaną rozporządzenia techniczne i inne niezbędne dokumenty, które Ministerstwo Finansów chce skonsultować z biznesem.
 • Ideą Ministerstwa Finansów jest to, aby konsultacje prowadzone były w czterech grupach roboczych: 1) księgowi i IT, 2) duże i średnie firmy + JST, 3) małe i mikro firmy + rolnicy ryczałtowi, 4) grupa poświęcona szkoleniom, materiałom informacyjnym i komunikacji.
 • Uwagi co do kształtu powyższych grup należy zgłaszać do najbliższej środy (na pewno będziemy to robić, ponieważ powyższy podział nie jest zbyt fortunny), natomiast 9. lutego opublikowane zostaną finalne założenia oraz zasady zapisów do poszczególnych grup konsultacyjnych.
 • Ministerstwo Finansów nie planuje żadnych zmian w schemie faktury ustrukturyzowanej i obszarach takich jak: 1) data wystawienia faktury regulowana przez KSeF, 2) terminy przesyłania do KSeF faktur wystawionych offline, 3) zasady pobierania numeru KSeF, 4) obowiązek podawania numeru KSeF przy płatnościach.
 • Resort ma świadomość, że akcja informacyjna dotychczas nie była prowadzona skutecznie, zwłaszcza w obszarze małych i mikroprzedsiębiorców.
 • Administracja skarbowa włączy się szeroko w szkolenie podatników na temat zasad funkcjonowania KSeF – w każdym urzędzie skarbowym pojawią się pracownicy oddelegowani do takich szkoleń.
 • Ministerstwo Finansów jest otwarte na dyskusje co do terminów wejścia w życie rozwiązań, które pierwotnie planowane były pół roku później niż wdrożenie KSeF (nr KSeF w tytule przelewu, obligatoryjny KSeF dla podatników zwolnionych, brak możliwości generowania faktury przez kasę fiskalną, rezygnacja z paragonów z NIP jako faktur uproszczonych).

Podsumowując całe dzisiejsze spotkanie, dało się wyraźnie odczuć, że KSeF jest jednym z absolutnych priorytetów dla Ministerstwa Finansów. Jednocześnie trudno nie zauważyć bardzo otwartej (przynajmniej dziś) dyskusji z biznesem. Ze strony przedstawicieli resortu bardzo wyraźnie padły też zapewnienia o tym, że KSeF ma być poprawiany tak, aby nie trzeba było przerywać toczących się projektów wdrożeniowych i żeby ewentualne poprawki nie generowały dodatkowych kosztów po stronie tych przedsiębiorców, którzy KSeF już wdrożyli.