Koniec roku to czas, w którym podatnicy zaczynają myśleć o rozliczeniach PIT. W przypadku osób, które przebywają na stałe w kraju, to rozliczenie zazwyczaj nie jest dużym wyzwaniem. W przypadku cudzoziemców jednak, problemy mogą pojawić się już na etapie identyfikacji źródeł przychodów oraz miejsca ich opodatkowania.

Przy rozliczeniu cudzoziemcy zazwyczaj napotykają wiele przeszkód. Brak znajomości języka polskiego, nieznajomość polskiego prawa podatkowego i międzynarodowego, uzyskiwanie przychodów w kilku krajach, mobilność w trakcie roku – wszystkie te czynniki mogą działać na niekorzyść obcokrajowców.

W związku z tym, już teraz warto przygotować się do zbliżającego sezonu rozliczeń podatkowych i podjąć działania odpowiednio wcześnie.

Gdzie czyhają pułapki?

W przypadku międzynarodowych rozliczeń podatkowych pułapki mogą pojawić się na każdym kroku. Po pierwsze, obcokrajowiec powinien przeanalizować swoją rezydencję podatkową na gruncie przepisów prawa polskiego oraz międzynarodowego. Po ustaleniu rezydencji, łatwiej jest określić, jakie uzyskiwane przez niego przychody podlegają opodatkowaniu w Polsce oraz jak powinno zostać przygotowane roczne rozliczenie podatkowe.

Status uzależniony jest od długości pobytu w kraju w danym roku podatkowym, jak również położenia interesów osobistych i gospodarczych. Często konieczne jest porównanie i uzgodnienie statusów rezydencji w poszczególnych krajach. To wiąże się z koniecznością analizy przepisów podatkowych z kilku państw, co nie zawsze jest proste.

Drugim problemem, na jaki może napotkać cudzoziemiec, rozliczający się w Polsce, jest konieczność ustalenia, co do jakich przychodów powstaje obowiązek podatkowy w Polsce. Problem pojawia się, gdy przychody są uzyskiwane za granicą, a obcokrajowiec jest polskim rezydentem podatkowym.

Do prawidłowego zaklasyfikowania przychodów konieczna jest analiza przepisów umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, które są zawarte pomiędzy Polską, a poszczególnymi krajami. Umowy te zawierają różne rodzaje źródeł przychodów ze wskazaniem, w którym z państw dany przychód powinien być opodatkowany. Katalog źródeł przychodów obejmuje między innymi: przychody z pracy najemnej, wykonywania wolnych zawodów, najmu, odsetek i dywidend czy też zysków kapitałowych.

Ponadto w umowach, zawarte są również informacje dotyczące odpowiednich metod unikania podwójnego opodatkowania. Warto pamiętać, że treść większości umów jest bardzo zbliżona do siebie, jednak to właśnie niuanse, jakimi się różnią często powodują dodatkowe problemy.

Kolejną pułapką jest prawidłowe przygotowanie rozliczenia podatkowego przez cudzoziemca w Polsce. Takie rozliczenie komplikuje się w przypadku, gdy konieczne jest zastosowanie odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania (tj. metody wyłączenia z progresją, bądź metody kredytu). Warto zauważyć przy tym, że prawidłowy sposób zadeklarowania dochodów wpłynie na wysokość podatku należnego w Polsce. W pełni poprawne przygotowania rozliczenia podatkowego może uchronić zatem cudzoziemców przed dodatkowymi wyjaśnieniami przed urzędem skarbowym oraz koniecznością zapłaty dodatkowych odsetek w przypadku opóźnienia.

Jak się uchronić przed ryzykiem?

W praktyce może okazać się, że pułapek jest jeszcze więcej, gdyż wszystkie implikacje powinny być analizowane w odniesieniu do sytuacji konkretnej osoby. Prawidłowe zrozumienie mechanizmów opodatkowania oraz obowiązków pozwoli zatem na obniżenie ryzyka nieprawidłowego przygotowania zeznania podatkowego.

W związku z tym, już teraz zachęcamy do zapoznania się z naszym cyklem „PIT dla cudzoziemców”, który na przykładzie konkretnych przykładów stanów faktycznych, pozwoli zrozumieć podstawowe zagadnienia związane z przygotowaniem rozliczeń międzynarodowych.