W piątek wieczorem na stronach RCL ukazał się długo wyczekiwany projekt ustawy o tzw. exit tax. Jak to zwykle bywa, zmiany w ustawie o PIT nie dotyczą wyłącznie nowej daniny i są na tyle szerokie, że najważniejsze z nich zdecydowaliśmy się opisywać w kolejnych wpisach na naszym blogu. W tym wpisie podsumowujemy dla Państwa najważniejsze zmiany dla osób fizycznych, które wynikają z projektu ustawy z 24 sierpnia 2018 r.:

  • wprowadzenie tzw. podatku od dochodów niezrealizowanych (exit tax): 3% lub 19% (w zależności od przypadku) dla składnika majątku, których wartość rynkowa przekracza PLN 2M, wraz z obowiązkiem raportowania określonych składników majątku przenoszonych poza terytorium Polski;
  • podniesienie (oraz wprowadzenie – w przypadku leasingu) limitu odliczalności odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych, rat leasingowych oraz składek na ubezpieczenia (do PLN 150 000); jednocześnie wprowadzono limit odliczalności wydatków z tytułu jego kosztów używania (przy czym limit ma dotyczyć jedynie samochodów stanowiących własność podatnika) - w przypadku użytku „mieszanego” 20% / 50% (w zależności od przypadku);
  • wprowadzenie definicji waluty wirtualnej (na cele opodatkowania dochodu ze zbycia takiej waluty, jako dochodu z kapitałów pieniężnych podlegającego 19% PIT);
  • modyfikacja przepisów o CFC (m.in. rozszerzenie katalogu spółki zagranicznej o fundacje i trusty);
  • wprowadzenie preferencyjnego (5% PIT) opodatkowania dochodów z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej;
  • doprecyzowanie zasad opodatkowania nieruchomości nabytych w drodze spadku (o 5-letnim okresie, po którym nie powstaje przychód decydować będzie moment nabycia nieruchomości przez spadkodawcę);
  • wydłużenie okresu na wydatkowanie środków w ramach ulgi mieszkaniowej (z 2 do 3 lat);
  • doprecyzowanie zasad opodatkowania aportu, gdy przedmiotem wkładu jest wierzytelność związana z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • wprowadzenie zwolnienia dla dochodu z odsetek lub dyskonta obligacji przez polskich nierezydentów podatkowych, pod pewnymi warunkami;
  • wprowadzenie zwolnienia dla dochodów uzyskiwanych w ramach zobowiązania offsetowego.

W kolejnych dniach opiszemy najważniejsze z tych zmian w szczegółach.