Początek odliczania

Jak informowaliśmy niedawno we wpisie Wrzesień miesiącem cen transferowych! Nadchodzą też zmiany…, dla zdecydowanej większości podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi, wrzesień to czas wytężonej prac nad finalizacją dokumentacji cen transferowych na poziomie lokalnym (local file). Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z końcem bieżącego miesiąca upływa bowiem termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2018 r.

Dla części podatników, termin 30 września jest również datą graniczną na złożenie po raz drugi i zarazem ostatni formularza CIT – TP.

„Pionierzy oświadczeń o cenach transferowych”

Przepisy ustawy wprowadzającej rewolucyjne zmiany w regulacjach z zakresu cen transferowych, których powszechne obowiązywanie datowane jest od 1 stycznia 2019 r., dawały podatnikom możliwość wyboru nowego reżimu prawnego – w zakresie obowiązków dokumentacyjnych i nowych definicji ustawowych – w stosunku do roku podatkowego rozpoczynającego się po 31.12.2017 r. Część z podatników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z nowych zasad dokumentacyjnych, w stosunku do roku 2018, poza koniecznością analizy swoich relacji handlowych pod kątem nowej definicji powiązań oraz zmierzeniem się z nowymi zasadami obliczania progów dokumentacyjnych, zostali również obowiązani do złożenia do końca września br. nowego oświadczenia o cenach transferowych. Nowe oświadczenie (składane pod rygorem sankcji KKS) nie dotyczy wyłącznie sporządzenia dokumentacji cen transferowych, ale również rynkowości transakcji w niej ujętych.

Być może właśnie w trosce o „pionierów oświadczeń”, Ministerstwo Finansów w dniu 19.09.2019 r. opublikowało wskazówki dotyczące treści oraz trybu składania nowych oświadczeń o cenach transferowych.

Wskazówki Ministerstwa Finansów

Wskazówki dotyczą oświadczenia składanego w oparciu o obowiązujące od 1 stycznia br. przepisy art. 11m CIT albo 23y PIT – przy czym mają one również zastosowane dla tych podatników, którzy zdecydowali się na wybór nowych zasad dokumentacyjnych w stosunku do roku podatkowego rozpoczynającego się po 31.12.2017 r.

Skupione w 21 pytaniach i odpowiedziach wskazówki, dotyczą podstawowych kwestii takich jak miejsce i forma składania oświadczenia, czy też dostarczają informacji na temat tego kto może takie oświadczenie podpisać. W związku z wykluczeniem możliwości składania oświadczenia na piśmie, znaczną część treści poświęcono również technicznym aspektom podpisywania i wysyłania oświadczeń drogą elektroniczną.

Ponadto, MF przygotowało wzór nowego oświadczenia o cenach transferowych, które jednak nie ma charakteru bezwzględnie wiążącego. Poniżej znajduje się link do komunikatu MF, który zawiera odesłania do objaśnień oraz wzoru oświadczenia.

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – najczęściej zadawane pytania i wzór oświadczenia