Sprawdzenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w kilku z pośród niemal 2,5 tyś. gmin w Polsce to nie lada wyzwanie, gdyż z każdą z nich trzeba się skontaktować z osobna. Do tego raz uzyskaną informację trzeba co roku aktualizować, ponieważ samorządy mają możliwość dokonania zmiany wysokości stawki podatku od nieruchomości. Problem ten dotyczy m.in. przedsiębiorców posiadających nieruchomości na terenie kilku gmin, takich jak np. przedsiębiorstwa przesyłowe, energetyczne, telekomunikacyjne oraz sieci handlowe.

Możliwe, że zadanie to ułatwi opublikowany na stronach Ministerstwa Finansów wykaz stawek podatku od nieruchomości oraz uchwał je ustalających zawierający dane pochodzące od wszystkich gmin w Polsce.

Baza stanowi zbiór danych z przesłanych przez poszczególne gminy sprawozdań dotyczących podatków lokalnych. Gminy sporządzają je obowiązkowo na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz stosownego rozporządzenia ministra finansów w terminie do 28 lutego, a od przyszłego roku do 10 stycznia.

Wykaz może więc stanowić bardzo przydatne narzędzie - o ile dane w nim zawarte Ministerstwo Finansów będzie udostępniać co roku przed terminem złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, tj. w przypadku osób prawnych do 31 stycznia.

W pierwszym roku funkcjonowania nowego systemu, tj. w 2018 r. od daty wysłania sprawozdań przez gminy do opublikowania wykazu przez ministerstwo minęły ponad 4 miesiące (wykaz opublikowano 18 czerwca). Tym samym, w przyszłości może się okazać, że lista stawek podatku od nieruchomości zostanie opublikowana już po złożeniu przez podatników stosownych deklaracji na dany rok.

Należy więc mieć nadzieje, że duże zainteresowanie podatników, sprawi, że Ministerstwo Finansów posiadając już gotowe narzędzie zadba, aby lista stawek była publikowana w terminie pozwalającym na zapoznanie się z nią i złożenie deklaracji podatkowych. Dobrym rozwiązaniem byłoby również stworzenie odpowiedniej wyszukiwarki, przez którą będzie można w sposób łatwy i przystępny dla każdego znaleźć potrzebne informacje.