W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano dzisiaj założenia do projektu[1] ustawy o podatku od towarów i usług, który zakłada wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur VAT przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zgodnie z zapowiedziami powtarzanymi od kilkunastu miesięcy, dla wielu przedsiębiorców faktury ustrukturyzowane staną się jedynym typem faktur wystawianych w związku z realizowaną sprzedażą. Po zapoznaniu się z założeniami projektu przepisów mamy już odpowiedź na część wątpliwości, które były podnoszone w ostatnim czasie.

Po pierwsze, w założeniach potwierdzony został termin 1 stycznia 2024 roku jako początek obowiązywania obligatoryjnego KSeF i nic nie wskazuje na to, by miał on ulec zmianie.

Po drugie, wiemy już, że obligatoryjne e-fakturowanie obejmie także krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane na rzecz konsumentów (B2C).

Po trzecie, znikną faktury wystawiane przy użyciu kas rejestrujących, nie będą też fakturami paragony z NIP do 450 złotych, a więc tzw. Faktury uproszczone (MF przewiduje, że zmiany w tym zakresie wejdą w 2025 roku).

Obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF nie będą objęte „podmioty zagraniczne nieposiadające siedziby w Polsce”. Co istotne, w razie wątpliwości na temat tego, czy nasz dostawca powinien korzystać z KSeF, w wykazie podatników VAT (tzw. „Biała Lista Podatników”), będzie można zweryfikować konkretny podmiot pod kątem obowiązku wystawiania faktur w KSeF.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa, wkrótce powinien pojawić się projekt ustawy, którego dotyczą dzisiaj opublikowane założenia. O jego pojawieniu się i szczegółach będziemy Państwa informować w kolejnych wpisach na naszym blogu.

***

[1] Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (założenia) https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw12