Ministerstwo Finansów oficjalnie zakończyło dzisiaj konsultacje podatkowe w sprawie należytej staranności w VAT i opublikowało dokument pt. Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych (dalej: Metodyka).

Metodyka, stanowi zbiór wskazówek, które mają pomóc urzędnikom w ocenie dochowania należytej staranności przez przedsiębiorcę w transakcjach krajowych. Dzięki publicznemu przedstawieniu Metodyki, również podatnicy mogą wziąć pod uwagę zawarte w niej elementy i pod tym kątem sprawdzić stosowane przez nich metody weryfikacji kontrahentów.

Metodyka z formalnego punktu widzenia skierowana jest wyłącznie do Krajowej Administracji Skarbowej i nie ma – jak wcześniej zapowiadano - formy objaśnień podatkowych, która to mogłyby dawać ochronę podatnikom.

Jak podkreśla MF w opublikowanym komunikacie (link) Metodyka będzie miała zastosowanie tylko do nabywców w obrocie krajowym, którzy:

  • nie dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT,
  • nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy oszustwu w zakresie VAT.

Wskazuje ona na elementy weryfikacji kontrahenta (w poddziale na etap rozpoczęcia współpracy oraz etap trwania współpracy) na które należy zwracać uwagę. W sytuacji ziszczenia się przesłanki wskazującej na podejrzaną okoliczność, organy będą mogły twierdzić, że podatnik nie dochował należytej staranności – chyba że wykaże inny sposób że tak jednak nie było.

Zastosowanie się do wskazówek zawartych w Metodyce, nie będzie gwarantowało bezpieczeństwa podmiotom gospodarczym, których prawo do odliczenia podatku naliczonego jest kwestionowane. Jak jednak zwraca uwagę MF „jeżeli podatnik podejmie działania wskazane w „Metodyce” to istotne zwiększa się prawdopodobieństwo dochowania przez niego należytej staranności.”.

Co jest istotne, w Metodyce wskazano wprost, że w sytuacji zastosowania przez podatnika mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment), który wejdzie w życie 1 lipca 2018 r., wraz z przeprowadzeniem weryfikacji formalnej kontrahenta i brakiem wystąpienia okoliczności, które w sposób jednoznaczny mogły wskazywać na brak dochowania należytej staranności – organy podatkowe powinny uznać, że przedsiębiorca dochował należytej staranności.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zaprezentowanym dziś dokumentem oraz uważnego śledzenia naszego bloga, na którym będziemy informować państwa, o konsekwencjach wprowadzenia do polskiego systemu prawnego Metodyki.

Z pełną treścią Metodyki możecie się Państwo zapoznać tutaj.