8 października br. MF opublikowało projekt objaśnień podatkowych w zakresie korekty cen transferowych, o której mowa w art. 11e Ustawy CIT / art. 23q Ustawy PIT (dalej: KCT11e). Konsultacje podatkowe potrwają do 6 listopada br. Czterotygodniowy termin na zgłaszanie uwag jest bardzo rozsądny i daje podstawy ku twierdzeniu, że Resort Finansów oczekuje konstruktywnych uwag ze strony przyszłych adresatów objaśnień.

>>  https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/konsultacje-podatkowe-korekty-cen-transferowych/