Ministerstwo Finansów, jak co roku, ostatniego dnia września, opublikowało listę największych podatników CIT i Podatkowych Grup Kapitałowych upubliczniając dane dotyczące ich rozliczeń podatkowych.

2021 r. był szczególnym okresem, naznaczonym jeszcze w dużej mierze pandemią, ale w którym widać było już powolne odbudowywanie się gospodarki. Analiza danych opublikowanych przez MF w stosunku do 2020 r. dostarcza nam ciekawych informacji o sytuacji polskich podatkowych gigantów.

 

2020 r.

2021 r.

Zmiana

Liczba podatników o przychodach > 50 mln EUR

2635 3298 więcej o 663 podmioty

Liczba PGK

63 56 mniej o 7 podmiotów

Łączna suma przychodów

4 903 981 928 535 zł 5 751 577 427 730 zł wzrost o 847 595 499 195 zł

Suma zapłaconego CIT

32 890 968 830 zł 44 167 001 405 zł wzrost o 11 276 032 575 zł

% łącznych przychodów Skarbu Państwa z CIT

80% 84% wzrost o 4%

 

Lista największych podatników jest również źródłem informacji, które podmioty są zobowiązane do opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Dla znaczącej ich części będzie to drugi, po 2020 r., okres raportowania. Jak wynika jednak z opublikowanej listy, ponad 600 podmiotów z uwagi na przekroczenie progu dochodowego wynoszącego 50 mln EUR (29 970 000 zł) opublikuje informację o swoim podejściu do realizacji obowiązków podatkowych po raz pierwszy.

Informacje za poszczególne lata o realizowanych strategiach podatkowych są ogólnodostępne na stronie internetowej podatnika, więc każdy może zapoznać się z zawartymi w nich danych. Warto zatem przemyśleć, w jakim świetle pokazuje się firmę, publikując te zestawienia.

W tym kontekście zachęcamy również do zapoznania się z raportem CRIDO „Informacje o realizowanych strategiach podatkowych i ich jakość – Interesujący prolog, a nie skończone dzieło”, w którym na podstawie analizy 100 raportów przygotowanych przez podatników z 12 branż, oceniliśmy podejście przedsiębiorców do publikacji informacji z realizacji strategii podatkowej w 2020 r., czyli pierwszym roku, w którym publikacja takich informacji była wymagana przez prawo.

Dodatkowo zachęcamy także do wzięcia udziału w webinarze pt.: "Strategia podatkowa – obowiązki i korzyści u schyłku 2022 r.", który odbędzie się 13 października 2022, w godz. 13.30-14:30. W trakcie webinaru eksperci CRIDO podzielą się wnioskami i doświadczeniami dotyczącymi przygotowania strategii podatkowej oraz informacji z jej realizacji, płynącymi z 2021 r.

Wykup film lub subskrypcję, aby obejrzeć: ABC strategii podatkowej