1 sierpnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie opodatkowania VAT transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych.

Konsultacje otwarte są dla wszystkich podmiotów. Opinie w ramach konsultacji należy przesłać w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji zawiadomienia (tj. do 1 września br.) w wersji elektronicznej, na wskazany w zawiadomieniu adres mailowy.

Ogłoszone konsultacje związane są z wyrokiem TSUE z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie C-235/18 Vega International, o którym pisaliśmy na naszym blogu - LINK. Przypomnijmy tylko, że we wskazanym wyroku TSUE uznał, że udostępnienie przez spółkę dominującą kart paliwowych spółkom zależnym, może zostać uznane za usługę udzielania kredytu zwolnioną z VAT. Powyższy wyrok wywołał duże zamieszanie na rynku kart paliwowych. Podatnicy zaczęli analizować czy wnioski płynące z wyroku TSUE mogą mieć zastosowanie do stosowanych przez nich schematów udostępniania/korzystania z kart paliwowych oraz jaki mogą mieć wpływ na ich dotychczasowe rozliczenia podatkowe.

Ministerstwo deklaruje, że chce rozwiać dotychczasowe wątpliwości podatników

W związku z tym, Ministerstwo planuje opracować możliwie kompletny i precyzyjny zbiór zasad, na podstawie których podatnicy będą mogli w poszczególnych przypadkach dokonywać klasyfikacji transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych jako dokonywanej na rzecz użytkownika karty: (i) dostawy towarów lub świadczenia usługi albo (ii) świadczenia usługi finansowej.

Opracowanie wskazanego dokumentu będzie jednak poprzedzone konsultacjami podatkowymi

Co istotne konsultacje mają dotyczyć nie tylko transakcji analogicznych do tych analizowanych przez TSUE, ale również innych modeli funkcjonowania kart paliwowych, w tym również tych w których podmiot udostępniający karty paliwowe nie jest ich emitentem. Ponadto Ministerstwo wskazuje, że planuje rozważyć sytuacje podatkową wszystkich uczestników rynku kart paliwowych - emitenta karty, podmiotu udostępniającego karty, użytkownika karty, dostawcy towaru/usługi.

W ramach konsultacji podatkowych można przesyłać do Ministerstwa informacje o modelach funkcjonowania kart paliwowych (zarówno w formie opisowej jak i graficznej) oraz opinie dotyczące kwalifikacji prawnopodatkowej transakcji przy wykorzystaniu kart paliwowych.

Z uwagi na pewne wątpliwości, jakie dla podmiotów uczestniczących w transakcjach realizowanych przy użyciu kart paliwowych może rodzić niedawny wyrok w sprawie Vega International, warto, aby podmioty korzystające z kart, udostępniające karty, jak również same koncerny paliwowe/podmioty oferujące towary i usługi, za które płatność może być dokonywana kartą paliwową, wzięły udział w ogłoszonych konsultacjach.

Pełną treść zawiadomienia można znaleźć na stronie internetowej MF - LINK.