Dziś na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano komunikat - w chwili obecnej usunięty ze strony - o unikaniu nierzetelnych transakcji w VAT. Minister przypomniał w nim o konieczności sprawdzania potencjalnych kontrahentów i dał ogólne wskazówki, co do sposobów ich skutecznej weryfikacji. Przestrzegł również przed skutkami, jakie może spowodować uczestnictwo w nielegalnych transakcjach, w tym wystawianie i rozliczanie nierzetelnych faktur.

W komunikacie czytamy: „dzięki obowiązkowi comiesięcznego składania plików JPK organy podatkowe zyskały większy dostęp do danych, a systematycznie rozbudowywane narzędzia pozwalają na analizę nieprawidłowości, które występują u podatników (…). Ze względu na dotkliwe konsekwencje jakie może ponieść podatnik, przestrzegamy przez zawieraniem transakcji o wątpliwym charakterze i jednocześnie zachęcamy podatników do samodzielnego korygowania ewentualnych nieprawidłowości w deklaracjach podatkowych jeszcze przed wykryciem ich przez organ podatkowy, aby uniknąć opisanych konsekwencji”.

Aby uniknąć odpowiedzialności należy dochować należytej staranności przy każdej czynności z kontrahentem, tj.:

  • przed podjęciem współpracy i realizacją transakcji należy zdobyć więcej informacji na temat kontrahenta (do weryfikacji tego, czy kontrahent jest podmiotem gospodarczym najlepiej posłużyć się informacjami z rejestrów: CEIDG, KRS czy REGON);
  • należy sprawdzić status podmiotu w VAT (na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów lub bezpośrednio w urzędzie skarbowym);
  • niektóre oferty warto zweryfikować dokładniej i w sposób adekwatny do danej transakcji lub konkretnego podmiotu (np. sytuacja, gdy mały przedsiębiorca o minimalnym kapitale zakładowym oferuje dużą ilość produktów w bardzo atrakcyjnej cenie).

MF wskazał również, że udział przedsiębiorcy w nielegalnej transakcji może skutkować: wykreśleniem z urzędu z rejestru podatników VAT, sankcją w wysokości 30% i 100% kwoty zaniżenia zobowiązania, a nawet karą pozbawienia wolności do 25 lat.

Komunikat kończy się nieco lżejszym akcentem, wspomina bowiem o sposobie uniknięcia przez podatnika odpowiedzialności. Przebaczenie fiskusa ma zagwarantować złożenie odpowiedniej korekty deklaracji podatkowej i wpłata kwoty zaległości wraz z odsetkami na konto odpowiedniego organu – z możliwością zastosowania 50% stawki odsetek za zwłokę.

Źródło: Komunikat MF – Jak unikać nierzetelnych transakcji w VAT.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.