Na stronach RCL opublikowany został dokument podsumowujący konsultacje społeczne oraz etap opiniowania planowanej nowelizacji ustawy o VAT, o której pisaliśmy wcześniej na naszym blogu. Jedną z planowanych zmian jest ograniczenie prawa do wystawienia faktury do paragonu w sytuacji, gdy wskazano na nim NIP nabywcy.

Pierwotnie, planowany termin wejścia ww. przepisów w życie ustalony został na 1 lipca 2018 r. Od lutego br. trwały w tym zakresie konsultacje społeczne i proces opiniowania, zaś na początku lipca br. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – PaweNIPł Gruza – wskazał, że nowy planowany termin wejścia w życie ww. zmian to początek 2019 roku.

Podatnicy istotnie obawiają się nowej regulacji. Zgodnie bowiem z projektowanymi przepisami, organ podatkowy będzie miał prawo do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100% kwoty VAT wykazanego na tej fakturze zarówno w odniesieniu do sprzedawcy, który wystawi taką fakturę, jak i nabywcy, który ujmie ją w swojej ewidencji i odliczy VAT.

Ministerstwo Finansów nie planuje jednak rezygnacji z powyższej sankcji, ani jej ograniczenia. Wskazuje bowiem na celowość wprowadzenia przedmiotowej regulacji - walkę z procederem wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów.

Odpowiadając na obawy związane koniecznością wymiany kas fiskalnych nieposiadających funkcjonalności umożliwiającej umieszczenie NIP na paragonie, Ministerstwo po raz kolejny wskazało na możliwość wystawienia w takich przypadkach od razu faktury, bez ewidencji sprzedaży na rzecz nabywcy posługującego się NIP na kasie rejestrującej.

Wydaje się więc, że Ministerstwo nie wycofa się już z planów w zakresie NIP na paragonie i przedsiębiorcy powinni przygotować się na powyższą zmianę. W przypadku posiadania kas, które umożliwiają umieszczenie NIP na paragonie, należy odpowiednio dostosować umiejscowienie tego elementu na paragonie, zgodnie z przepisami w zakresie kas rejestrujących. W przypadku kas, które takiej funkcjonalności nie posiadają, należy zastanowić się nad możliwością wystawiania faktur dla nabywców posługujących się NIP, bez ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej. Jednocześnie, należy rozważyć akcję informacyjną dla klientów, wskazując na konieczność podawania NIP na moment zakupu.