W piątek (10 marca br.) Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje podatkowe w sprawie wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji tzw. składu VAT. Celem proponowanych zmian jest dążenie do poprawy pozycji inwestycyjnej Polski. W założeniu Ministerstwa, procedura składu VAT ma bowiem stanowić istotne uproszczenie rozliczenia i poboru VAT, szczególnie w przypadku podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego.

Skład VAT - koncepcja

Zgodnie z zaprezentowaną przez Ministerstwo Finansów koncepcją, dostawa oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, objęte procedurą składu VAT ma podlegać opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki 0% VAT, przy czym dostawa towarów tylko, jeżeli łącznie spełnione będą następujące warunki:

  • podatnik wystawi fakturę ustrukturyzowaną dokumentującą dostawę w Krajowym Systemie e-Faktur i oznaczył na fakturze podstawę prawną do zastosowanej stawki 0%,
  • towary zostaną wprowadzone do składu VAT,
  • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzyma od nabywcy dokument potwierdzający objęcie towarów procedurą składu VAT.

Ponadto, planuje się, aby opodatkowaniu stawką 0% VAT podlegało również świadczenie usług w składzie VAT, bezpośrednio związanych ze składowanymi towarami (w ramach przykładowego katalogu wskazano usługi takie jak sortowanie, przeładunek, pakowanie, utrzymanie towarów we właściwym stanie lub temperaturze, konserwacja towarów).

Korzystanie z procedury składu VAT ma pozwolić na przesunięcie momentu faktycznego opodatkowania dostawy towarów (WNT) efektywną stawką VAT do chwili zakończenia tej procedury. Wyprowadzenie towarów ze składu albo dostawa towarów objętych procedurą składu VAT będzie bowiem powodować obowiązek rozliczenia VAT należnego.

Propozycja Ministerstwa zakłada również, że skład VAT będzie prowadzony przez podmioty spełniające określone warunki, którym wydano pozwolenie na prowadzenie składu. Na prowadzących skład zostanie nałożony obowiązek prowadzenia stosownej ewidencji w formie elektronicznej i zgłaszania towarów do procedury za pośrednictwem odpowiedniej deklaracji.

Skład VAT - konsultacje

Konsultowane zmiany mogą okazać się istotne szczególnie dla podmiotów, które na dużą skalę dokonują międzynarodowych transakcji towarowych, w tym branży produkcyjnej.

Uwagi do koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT można składać do 3 kwietnia 2023 r.

Założenia konsultowanego rozwiązania wraz z informacją na temat sposobu zgłaszania uwag są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów[1].

Koncepcja wprowadzenia składu VAT zasługuje na aprobatę i może stanowić uproszczenie oraz zapewnienie efektywności dla wielu przedsiębiorców, jednak kształt stosownych regulacji, w tym warunków stosowania tego rozwiązania, wymaga w naszej ocenie dopracowania, co jako CRIDO planujemy zgłosić w ramach prowadzonych konsultacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani planowaną procedurą składu VAT lub chcieliby za naszym pośrednictwem zgłosić uwagi do koncepcji przedstawionej przez Ministerstwo, zapraszamy do kontaktu.


[1] https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-w-sprawie-koncepcji-wdrozenia-do-polskiego-porzadku-prawnego-instytucji-skladu-vat