Ministerstwo Finansów (MF) reaguje na przenoszenie obrotu paliwami ciekłymi do szarej strefy. Raporty organizacji branżowych wskazują na spadek sprzedaży paliw z 25,8 mln m3 w 2012 r. do 24,9 mln m3 w 2013 i 24,6 m3 w 2012 r. W tym samym czasie liczba pojazdów rejestrowanych w kraju wzrosła z 24,8 mln w 2012, poprzez 25,6 mln w 2013 do 26,4 mln sztuk w roku 2014 r. Dane te wskazują na rosnące znaczenie szarej strefy w obrocie paliwami.

MF zidentyfikowało sposób oszustów pozwalający na obchodzenie zabezpieczającego mechanizmu koncesji na obrót paliwami z zagranicą.  Polega on na uzyskiwaniu koncesji OPZ (koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą) przez podmioty założone za granicą. Firmy te pośredniczą w dostawach paliw i korzystają ze schematu uproszczonych transakcji trójstronnych. Ministerstwo nie ma możliwości egzekwowania zabezpieczenia majątkowego na tego typu podmioty.

W reakcji na takie działania, MF planuje skierowanie do Komitetu Stałego Rady Ministrów pakietu nowelizacji. Zmiany miałyby być uchwalone przez Sejm do końca pierwszego półrocza i przynieść fiskusowi co najmniej 2,2-2,5 mld zł rocznie z tytułu VAT i akcyzy.

Proponowana nowelizacja przewiduje ograniczenie procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw stosowanej przez podmioty prowadzące składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców. Procedura znalazłaby zastosowanie wyłącznie przy transakcjach z udziałem podmiotów posiadających siedzibę w Polsce lub działających w kraju za pośrednictwem lokalnego oddziału.

Dodatkowo wprowadzony zostanie obowiązek efektywnej zapłaty VAT przez podatnika dokonującego WNT. Podatek będzie wymagalny z chwilą zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy lub przemieszenia wyrobów do Polski poza tą procedurą. Jeżeli przy nabyciu pośredniczyłby skład podatkowy lub zarejestrowany odbiorca, pełniłyby one funkcje płatników VAT.