30 kwietnia to ostatni dzień, w którym zgodnie z obietnicami Ministerstwa Finansów zawartymi w objaśnieniach, uchybienia w raportowaniu schematów podatkowych (MDR) będą traktowane jako „przypadki mniejszej wagi”.

Od 1 maja kary związane z naruszeniem przepisów o MDR mogą wynieść w skrajnym przypadku aż 21 mln złotych.

Warto pamiętać, że przepisy o MDR:

 1. dotyczą nie tylko doradców podatkowych, obejmują również przedsiębiorców prywatnych i firmy publiczne;


 2. Przykład:  Spółka z grupy może zostać uznana za promotora, jeśli prace doradcy in-house zostały udostępnione innym spółkom z grupy


 3. nie ograniczają się wyłącznie do przypadków agresywnej optymalizacji podatkowej, raportowaniu podlegać mogą również standardowe dla biznesu działania


 4. Przykład:


  Raportowaniu może podlegać obniżenie stawek amortyzacji środków trwałych.

Co można zrobić, żeby zabezpieczyć pozycję spółki i członków jej zarządu przed surowymi konsekwencjami?

Ze zrealizowanych przez nas projektów jasno wynika, że MDR to bardzo złożony i podatny na wiele różnych interpretacji proces, angażujący zasoby w firmie i wymuszający konieczność zrozumienia również przez pracowników departamentów niepodatkowych (ile osób w firmie rozumie jakie zdarzenia mają wpływ na podatek odroczony?).

Raportowanie MDR jest również czasochłonne, a mająca wspomagać to raportowanie bramka MDR i brak możliwości zapisania formularza off-line często komplikuje ten proces do tego stopnia, że wypełnienie formularza bez osoby dysponującej techniczną wiedzą co i jak wypełnić może przyprawić o solidny ból głowy.

 Dla zabezpieczenia pozycji kluczowe będzie więc ustalenie kwestii absolutnie podstawowych, takich jak:

 • Jakie w spółce występują schematy podatkowe lub czy jesteśmy pewni, że nie występują?
 • Czy dla danego uzgodnienia spółka jest korzystającym, promotorem, a może wspomagającym?
 • Czy spółka jest zobowiązana do posiadania wewnętrznej procedury MDR?

Jak również kwestii procesowych, tj.:

 • Pracownicy, których departamentów / wydziałów podmiotu mogą brać udział w uzgodnieniach?
 • Czy ci pracownicy są świadomi nowych obowiązków i wiedzą jak i do kogo zgłaszać potencjalne schematy podatkowe?
 • Czy w spółce są wyznaczone osoby odpowiedzialne za nadzór nad prawidłowym, tj. terminowym i kompletnym, wypełnianiem obowiązków dotyczących MDR?
 • Kto i jak podejmuje ostateczne decyzje, czy dane uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, czy nie?
 • W jakiej formie będziemy dokumentować podejmowanie decyzji?

MDR jest nowym procesem opartym na jednych z najbardziej niejasnych i skomplikowanych przepisów, z jakimi jako doradcy podatkowi mieliśmy do czynienia. Można założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że to „jeszcze nie koniec”, a wątpliwości i interpretacje tych przepisów będą się mnożyć. Niewykluczone, że pojawiają się kolejne objaśnienia lub wyjaśnienia do już istniejących objaśnień. Być może niebawem pojawią się również interpretacje indywidualne… Jedno jest pewne, ułożenie tego procesu w sposób przejrzysty, zapewniający bezpieczeństwo jest jednym z podatkowych wyzwań 2019 r.

Nie tracąc jednak optymistycznego nastawienia, pamiętajmy, że 30 kwietnia to także początek majówki - życzymy więc Państwu odpoczynku, a jedyne raportowanie niech dotyczy ilości słońca w majówkowe dni 😊