Zasady CFC obowiązują w Polsce już rok. To dobry czas na podsumowania i weryfikację dochodów osiąganych przez zagraniczne podmioty zależne (porównaj: 2015 pierwszym rokiem rozliczenia CFC), ale też okazja, by spojrzeć na zasady CFC z nieco bardziej globalnej (a przynajmniej europejskiej) perspektywy.

Od dziś na naszej platformie cfc.taxand.pl w zakładce Narzędzia CFC można znaleźć Mapę CFC. Mapa ułatwia nawigowanie po podstawowych kryteriach oceny CFC w poszczególnych krajach europejskich, Rosji oraz USA i pokazuje – w pewnym uproszczeniu – restrykcyjność obowiązujących w tych krajach przepisów w porównaniu z Polską.

Mapa_CFCCzytaj dalej...