Ministerstwo Finansów opublikowało kolejną interpretację indywidualną związaną z zastosowaniem nowych przepisów o CFC. Interpretacja dotyczy sytuacji, w której osoba fizyczna – polski rezydent podatkowy – obejmuje udziały w funduszu inwestycyjnym prowadzącym działalność inwestycyjną na Malcie. Fundusz zostanie utworzony jako spółka kapitałowa prawa maltańskiego, którego celem działalności będzie inwestowanie zgromadzonych środków. Podatnik wejdzie w posiadanie tytułów uczestnictwa/udziałów w ilości nie mniejszej niż 25% całości udziałów wyemitowanych przez fundusz. Ponadto fundusz korzysta na Malcie ze zwolnienia z CIT dotyczącego zysków w postaci dywidend lub innych udziałów w zyskach osób prawnych lub też dochodów ze zbycia lub realizacji praw z instrumentów finansowych.

Czytaj więcej na cfc.taxand.pl >>>

cfc.taxand.pl

Interesuje Cię ten temat ? Skontaktuj się z autorem artykułu.