Górne granice stawek podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o dane publikowane przez Prezesa GUS.

W dniu 14 lipca 2023 r. poznaliśmy wysokość wskaźnika, który służy do obliczania maksymalnych stawek na rok 2024 r.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 14 lipca 2023 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. wyniósł o 115,0 - co oznacza wzrost cen w stosunku do I półrocza 2022 r. o 15 %.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 UPOL o 15 % wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2024. W związku z tym maksymalne stawki PON dla:

  • gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 1,34 zł od 1 m2 powierzchni (w 2023 r. było to 1,16 zł),
  • budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2023 r. było to 28,78 zł).

Należy przy tym jasno zaznaczyć – mowa tutaj o maksymalnych stawkach podatku, które mogą być zastosowane przez gminy na ich terenie. Praktyka jednak pokazuje, że duża część gmin w uchwałach określających stawki podatku bliskie lub równe maksymalnym. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku największych miast (Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław). Można rozsądnie zakładać, że analogicznie będzie w 2024 r.

Powyższy wzrost – podobnie jak ubiegłoroczny – zapewne istotnie przełoży się na wysokość płaconego przez przedsiębiorców podatku.

W tym kontekście, oraz biorąc pod uwagę szereg niejasności zwianych z rozliczaniem tego podatku, potwierdzonych zresztą niedawnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (SK 14/21), który uznał definicję budowli w UPOL za niezgodną z Konstytucją – warto weryfikować rozliczenia w podatku od nieruchomości.

W tym zakresie – oczywiście zapraszamy do kontaktu.


Zobacz film: Jakie składniki majątku powinienem wykazać dla potrzeb podatku od nieruchomości? Grunty i budynki

Film omawia dwa, z trzech składników opodatkowania, które należy wykazywać w deklaracji na podatek od nieruchomości. Są to grunty i budynki.