„Dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada [Polityki Pieniężnej] postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP” – czytamy w informacji z posiedzenia RPP, które miało miejsce 6 października 2021 r. Stopa referencyjna wynosi od dziś 0,5% co powoduje, że maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może przekroczyć 8% rocznie zgodnie z art. 359 KC.

Wydaje się, że na dłuższy czas żegnamy się z rekordowo niskimi stopami procentowymi, z którym mieliśmy do czynienia od początku pandemii, a co więcej niektórzy ekonomiści przewidują nawet dalsze podwyżki stóp.

Co to oznacza dla wszystkich prowadzących działalność w Polsce? Oprocentowanie pożyczek wewnątrzgrupowych, kredytów, odsetki ustawowe za opóźnienie czy wreszcie oprocentowanie kart kredytowych mają nowe maksimum (8%), powyżej którego pożyczkobiorca nie ma obowiązku płacić wymagalnych odsetek.

Czym jest maksymalne oprocentowanie i jakie inne znaczenie ma dla polskich podatników – polecamy odświeżyć sobie nasz wpis sprzed półtora roku.

WARTO DOCZYTAĆ: