Polska lista rajów podatkowych zmniejszy się. Będzie na niej 31 krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową zamiast obecnych 37.

W toku działań ukierunkowanych na zwalczanie szkodliwej konkurencji podatkowej OECD dokonuje okresowej oceny państw i terytoriów w zakresie wymiany informacji podatkowych w ramach raportów Peer Review. W 2014 r. w wyniku takiego właśnie raportu 6 państw wymienionych na polskiej liście terytoriów uznawanych za stosujące szkodliwą konkurencję podatkową otrzymało od OECD ocenę „largely compliant”. Oznacza to, że dany kraj w dużym stopniu spełnia standardy OECD w ramach efektywnej wymiany informacji podatkowych. Pozytywną ocenę otrzymały: Belize, Bermudy, Gibraltar, Kajmany, Montserrat, Turks i Caicos, w związku z czym zostaną wykreślone z polskiej listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Ministerstwo Finansów opublikowało dwa projekty rozporządzeń – dla PIT i dla CIT - które przewidują zmniejszenie liczby rajów podatkowych, zgodnie z wnioskami OECD. Nowe, polskie wykazy rajów podatkowych zawierają 31 państw.

Warto pamiętać, iż wykreślnie danego terytorium z listy rajów podatkowych może zmienić traktowanie zarejestrowanych w nim zagranicznych spółek zależnych w kontekście przepisów o CFC, jak i regulacji dotyczących cen transferowych.

Projekty rozporządzeń zostały skierowane do uzgodnień międzyresortowych. W przypadku pomyślnego przejścia ścieżki legislacyjnej, nowe rozporządzenia mają wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z 9 lutego 2015 r.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 9 lutego 2015 r.