Dziś pojawiły się długo oczekiwane objaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie nowych przepisów dotyczących poboru podatku u źródła. Długo wyczekiwane nie tylko dlatego, że ostatnie spotkanie w Ministerstwie Finansów w kwestii konsultacji treści objaśnień miało miejsce na początku lutego, ale przede wszystkim dlatego, że nowe przepisy dotyczące automatycznego poboru podatku u źródła od dokonywanych za granicę wypłat zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2019 r….

W treści projektu objaśnień Ministerstwo Finansów odniosło się do takich kwestii jak m.in.:

  • zasady dokumentowania należytej staranności w tym kryteria oceny dochowania należytej staranności w przypadku podmiotów powiązanych i niepowiązanych
  • przesłanki w zakresie analizy zagadnienia „rzeczywistego właściciela” płatności (tzw. beneficial owner)
  • procedury zwrotu podatku u źródła wg. nowych i starych zasad
  • niektórych zagadnień szczegółowych takich jak np. zasady liczenia progu 2 mln pln

Czas na konsultacje i zgłaszanie uwag do treści objaśnień został przewidziany do 30 czerwca 2019 r. a z projektem objaśnień można zapoznać się pod tym linkiem.

Zobacz także: