Dziś informowaliśmy o komunikacie Ministerstwa Finansów odnośnie osób uprawnionych do podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

Właśnie pojawił się komunikat uzupełniający Ministerstwa Finansów doprecyzowujący, że:

„Biorąc pod uwagę cel regulacji, osobą lub osobami podpisującymi oświadczenie powinny być osoby znające sprawy oraz specyfikę działalności podmiotu gospodarczego, w imieniu którego składane jest oświadczenie, a tym samym mogące zaświadczyć o sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy tym podmiotem a powiązanymi z nim podmiotami, które podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu. Zatem przepisy te nie wykluczają możliwości podpisania oświadczenia przez pracownika podmiotu obowiązanego do złożenia oświadczenia (np. zatrudnionego na podstawie umowy o pracę) mającego odpowiednią wiedzę i uprawnionego lub umocowanego do wykonywania tych czynności.”

Link do komunikatu na stronach MF.